Co se dělo roku 1185

2. prosinec 2012 | 17.15 | rubrika: Historie

Vážené čtenářky a čtenáři, návštěvníci mého blogu,

v tomto období, kdy nastává měsíc prosinec, si připomínáme historické události roku 1185. Jedná se o období, kdy po více než sto letech byla Morava zásluhou moravského knížete  Konráda II. Oty sjednocena. Císař Fridrich I. Barbarossa udělil Konrádovi II. Moravu jako přímé říšské léno, což prakticky znamenalo. zřízení Markrabství moravského, které přetrvalo až do roku 1918.
Český kníže Bedřich se nedokázal smířit se ztrátou vlivu nad Moravou a proto vysílá již v létě roku 1185 velkou vojenskou výpravu na Moravu vedenou jeho bratrem Přemyslem. České vojenské oddíly tehdy poplenily velkou část jihozápadní Moravy. Další invaze českého vojska v čele s Přemyslem Otakarem se uskutečnila v listopadu téhož roku. 
K rozhodující bitvě mezi moravským vojskem Konráda II. Oty a českým vojskem vedeným Přemyslem došlo 10. prosince 1185  u obce Loděnice. 
V knize Lubomíra E. Havlíka, Moravské letopisy se píše: 

"Čechové údajně zvítězili, po bitvě však spěšně odtáhli do Čech, což vítězové zpravidla nečiní, a Moravané opanovali bojiště."
 

V knize Dějiny Moravy v datech, jejíž autorem je František Čapka, se v závěru o této historické události píše: 

"Tak došlo k jediné bitvě mezi Čechy a Moravany v dějinách obou zemí."
 

Veškeré spory mezi moravským markrabím Konrádem II. Otou a českým knížetem Bedřichem vyřešily až dohody konané ve starém Kníně u Dobříše. Ale o tom až někdy příště.
 
Literatura: Moravské letopisy - Lubomír E. Havlík
                 Dějiny Moravy v datech - František Čapka

Tak nějak mohli vypadat moravští páni, rytíři, kteří hájili svoji zem Moravu (Markrabství moravské) v bitvě u dědiny Loděnice proti českým vetřelcům. Jedná se o žánrový obrázek pořízený během akce nazvané Slavnosti města Šumperka.
 Šumperk

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

Z HISTORIE

1. duben 2012 | 10.48 | rubrika: Historie

Moravský erb5. dubna 1355 - Při příležitosti své korunovace v Římě na císaře Říše římskoněmecké  potvrdil Karel IV. dědičné udělení Moravského markrabství Janu Jindřichovi se všemi právy, regáliemi a berněmi v celé zemi. Podle středověké teorie o " přenesení království" (translatio imperii) se soudilo, že království a královská koruna byla přenesena do Čech z Velké Moravy, takže státnost Čech byla odvozována ze státnosti Moravy.
  

Literatura: Dějiny Moravy v datech - František Čapka

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

28. říjen

29. říjen 2011 | 18.47 | rubrika: Historie

Včera, to je v pátek 28.října 2011, si většina lidí připomněla výročí založení samostatné Československé republiky. Politici a média výročí prezentovala jako nejdůležitější výročí roku. Možná se někteří lidé nad tímto svátkem i zamysleli a mnoho z nás si postesklo nad nesmyslným dělením Československa. Tady musím připomenout, že naprostá většina Moravanů

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 51x

Dějiny peněz - 3.díl

23. červenec 2010 | 19.08 | rubrika: Historie

Ražby Otty II. Černého - Dalším významným obdobím v mincovnictví olomouckého údělu představuje doba vlády Otty II. Černého, který po Svatoplukovi nastoupil v olomouckém údělu ( 1107 - 1110 a  1113 - 1125 ). Oblíbeným námětem na jeho denárech je postavička s kopím a štítem nebo hlavička umístěná v malém vnitřním kruhu. Častěji se však objevuje poprsí

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 153x

Dějiny peněz - 2.díl

18. červenec 2010 | 12.46 | rubrika: Historie

Pád Velké Moravy  - Hospodářsko - společenský vývoj Velké Moravy ovlivnil vývoj platebních prostředků v řadě zemí, které politicky nebo ekonomicky podléhaly jejímu vlivu. Zejména nově vytvořený český stát, kde od poloviny 10.století dochází k rozsáhlé ražbě denárů, těžil z tohoto velkomoravského dědictví.

Počátky

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.67 (3x) | přečteno: 397x

Dějiny peněz - 1.díl

17. červenec 2010 | 18.57 | rubrika: Historie

 Díky mému kamarádovi Jardovi Hájkovi se mi do rukou  dostala zajimavá kniha s názvem DĚJINY PENĚZ NA MORAVĚ . Autorem této publikace vydané roku 1979  ( první vydání) brněnským nakladatelstvím Blok je Jiří Sejbal. Tato kniha mne zaujala tím, že mapuje vývoj směnných a peněžních prostředků na Moravě v celé její historii, ale také v předhistorii.

Několik zajímavostí z této

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.25 (4x) | přečteno: 573x

Zajimavý pořad

13. prosinec 2009 | 16.34 | rubrika: Historie

Dnes 13.12. v 16,55 hodin je na druhém programu Slovenské televize pořad Solunští bratři. Myslím, že by to mohlo zajimat všechny Moravany!KyrilMethod

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Kde koně určovali dějiny

12. říjen 2009 | 14.49 | rubrika: Historie

Při probírání starých časopisů jsem narazil na časopis Světem zvířat  číslo 9/97 ročník II. V tomto čísle časopisu milovníků zvířat a přírody mne zaujal článek , který napsal Vladimír P. Kamínek - Kde koně určovali dějiny.

V  úvodu tohoto zajimavého článku

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (2x) | přečteno: 173x

Také názor

23. září 2009 | 17.35 | rubrika: Historie

Vážení čtenáři a návštěvníci mého blogu, předkládám Vám názor z diskuze na moravském rozcestníku Morávia.ic  a také moji odpověď  na tento příspěvek .

Libor: Podradny narod nema pravo volby a musi se podridit nadrazenemu. Je to prirozeny jev a vyvoj a moravaci proto musi poslouchat co rekneme my Cesi. Tak to bylo je a bude!

Moje odpověď : 

 Hle pravý Čech! A to takových odborníků na historii je v Čechách daleko víc. Jen si vzpomeňme na výuku dějepisu ve škole, jak si Češi mistrně vymysleli nebo také upravili dějiny. Jako dnes slyším a vidím svého učitele jak se drží za srdce při vyprávění pohádky o Praotci Čechovi, o Šemíkovi co přeskočil hradby atd. Já jsem sice měl raději pohádku o červené Karkulce, ale učitel měl slabost pro Praotce Čecha. Proč by se také měly děti učit opravdové dějiny a to nejen Čech, ale také Moravy, když učitelé mají rádi zřejmě do dneška pohádky!

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Můj druhý dopis do nakladatelství Nová škola

5. září 2009 | 17.45 | rubrika: Historie

Dobrý den. Začíná školní rok a můj syn si domů donesl nové učebnice. Mezi nimi i učebnici VLASTIVĚDA 5 - VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NOVÝCH ČESKÝCH DĚJIN. Na této učebnici mne zarazila ta skutečnost, že v ní není vůbec popsáno, co se dělo na Moravě a ve Slezsku! Neustále se vše točí jen okolo Čech a Prahy! Například v kapitole 8.Z PODDANÉHO ČLOVĚKA OBČAN ( ROK 1848 )se

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 2 (4x) | přečteno: 242x