Slavnosti svatého Rostislava

25. říjen 2009 | 15.25 |

Včera 24. řijna se v obcích Modrá a Velehrad uskutečnily tyto slavnosti, které připomenuly nejen obyvatelům těchto dvou obcí, ale všem Moravanům  naši slavnou moravskou historii a osobnost velkomoravského panovníka Rostislava.

 Z historie :

Kníže Rostislav se snažil o vlastní politiku, nezávislou na Francích o čemž svědčí časté vojenské střety Moravanů s vojenskými oddíly východofranckého krále Ludvíka Němce.  V roce 861 Moravané jako spojenci markrabího Východní marky Karlomana ( syna Ludvíka Němce ) pronikli v tažení proti východofranskému králi, až k řece Inn.

 Mezi lety 862 a 863  vysílá velkomoravský kníže Rostislav poselstvo k byzantskému císaři Michalovi III. se žádostí o vyslání učitelů křesťanské víry: " Země naše je pokřtěna a není u nás učitele, který by nás vedl, vzdělával a vyložil nám svaté knihy. Neboť nerozumíme ani řeckému ani latinskému jazyku ... I pošlete nám učitele, kteří nám mohou vyložit slova knih i jejich význam ....   (  Život Konstantina Filosofa, kapitola XIV. )

Na Moravu přišla díky Rostislavově žádosti roku 863 křesťanská misie vedená soluňskými bratry Konstantinem - Filosofem ( Cyrilem ) a Metodějem. Zásluhou této misie se Morava stala kolébkou slovanské vzdělanosti. Konstantin vytvořil pro Moravany písmo tzv. hlaholici a pořizoval překlady z řečtiny do staroslověnštiny a spolu s Metodějem přeložili i některé církevní texty. Na Moravě byl také vypracován zákoník světského práva - Zakon sudnyj ljuděm.

Kníže Rostislav vytvořil z  Velké Moravy mocnou středoevropskou říši, která hrála důležitou roli v tehdejší středověké Evropě.  Díky moudrému rozhodnutí tohoto moravského panovníka o pozvání výše zmíněné misie se Morava zapsala zlatým písmem do historie Evropy.

 Literatura : Dějiny Moravy v datech - František Čapka

                      Státoprávní dějiny Moravy - PhDr. Pavel Balcárek

Prosím klikněte na odkaz na článek ze Slováckého deníku : http://slovacky.denik.cz...024.htmlVelehradVelehrad

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Slavnosti svatého Rostislava jjmasek 26. 10. 2009 - 20:41
RE: Slavnosti svatého Rostislava svesticka®pismenkuje.cz 05. 11. 2009 - 17:21