Likvidace moravské zemské samosprávy

12. prosinec 2013 | 14.12 |
› 

Dne 21. prosince 2013 si (doufám, že nejen my Moravané) připomeneme neblahé 65. výročí, kdy bylo nedemokraticky tehdejším komunistickým režimem zlikvidováno po mnoho století osvědčené a funkční zemské zřízení.  Tím byly také zlikvidovány poslední prvky opravdové demokracie jakými byly decentralizace a respekt  k  přirozeným samosprávným, kulturně - historickým celkům., tedy historickým zemím.  Tehdejší bolševický režim nutně potřeboval co nejvíce centralizovat státní byrokratický aparát do pražského centra. Historické země byly těmto centralistickým snahám na překážku a bolševické mašinerii trnem v oku. Nezbývalo jí tedy nic jiného, než tyto země co nejrychleji zlikvidovat. Byla tak hrubě a nelítostně pošlapána víc než tisíciletá tradice naší země Moravy a dalších zemí bývalého Československa. Komunistický režim pod vedením neblaze proslulého Klementa Gottwalda nahradil tyto přirozené země 14 slabými minikraji, které už tehdy nerespektovaly historickou sounáležitost regionů. Tyto kraje neměly na politický ani hospodářský vývoj prakticky žádný vliv, což pražskému nabubřelému centralistickému aparátu naprosto vyhovovalo. Přes svoji nekompetentnost tyto kraje až příliš finančně zatěžovaly veřejný rozpočet. Tuto skutečnost si brzy uvědomovali také funkcionáři Komunistické strany a tak jim nezbylo nic jiného, než počet těchto krajů redukovat. Na Moravě tak vznikly dva velké kraje: Severomoravský  a Jihomoravský. Tyto kraje však ani po této úpravě neměly praktický vliv na politický ani hospodářský vývoj v ČSSR, což se brzy začalo projevovat na ekonomické situaci celého moravského regionu. Díky nevyvážené dotační politice a pod přímou vládou pražského centra Morava neustále chudla. Prohlubovala se ekonomická disproporce mezi čím dál bohatší Prahou a úměrně k tomu chudnoucí Moravou.

Po roce 1989 většina obyvatel Moravy věřila ve spravedlivý vývoj v opravdovou demokracii a právnímu státu po vzoru Německa nebo třeba Rakouska. Ve volební kampani před prvními svobodnými volbami všechny politické strany slibovaly obnovu tradičního zemského zřízení a tím navrácení zemských práv také naší zemi Moravě. Sliby však v tomto případě znamenaly chyby! Zemské samosprávy jsme se, my Moravané, do dnešních dnů nedočkali ! Kde je tedy ta vysněná demokracie a právní stát?!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.14 (7x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Likvidace moravské zemské samosprávy kolemjdoucí 22. 04. 2015 - 02:24