Za krásami kraje pod Pálavou - 7. díl

9. prosinec 2012 | 14.43 |

Byli bychom špatní turisté, kdybychom během našeho týdenního pobytu v krajině pod Pálavou nevěnovali alespoň jeden den prohlídce města Mikulova a jeho okolí. 

http://www.mikulov.cz/cz/

Mikulov

Mikulov

Mikulov

První, co nás v Mikulově upoutalo, byla dominanta místního zámku.

Mikulov

Mikulov

Vystoupili jsme tedy na Zámecký vrch. Prošli jsme zámecký park a prohlédli si tuto impozantní stavbu ze všech stran i úhlů.

Mikulov

Mikulov

Další památkou, která nás zaujala přímo na náměstí, byl barokní sloup - Sousoší Nejsvětější Trojice z let 1723-1724. Stavbu podle výtvarného návrhu A. J. Prennera nechal postavit kníže                                    Walter Xaver z Dietrichsteina.


Mikulov

Na náměstí v Mikulově se nachází mnoho dalších stavebních památek, které každého vnímavého návštěvníka zaujmou. Například kašna vybudovaná okolo roku 1700. Ta sloužila jako zdroj vody pro obyvatelstvo centra města. Na hranolovém pilíři s chrliči uprostřed je také umístěn rodový znak Dietrichsteinů. 

Mikulov 

Velmi zajímavý je také rohový dům U Rytířů s nárožním čtyřbokým arkýřem. Tento dům byl postavený před rokem 1591 a do výše prvního patra je zdobený renesančními sgrafity s biblickými a antickými výjevy.

Mikulov

Dolní části tohoto překrásného historického náměstí vévodí honosná Ditrichsteinská hrobka.  

Mikulov

Mikulovské panství patřilo tomuto šlechtickému rodu od roku 1575 až do roku 1945. Za svoji krásu z velké části vděčí Mikulov právě stavitelským aktivitám příslušníků dynastie Dietrichsteinů. O renesanční podobu města se v první třetině 17. století zasadil kardinál František Dietrichstein (1570 – 1636) pozdější olomoucký biskup a moravský zemský správce. 

Mikulov

Právě kardinál vystavěl díky papežskému povolení v roce 1623 vedle kapucínského kláštera loretánskou kapli (kopii italské Santy Casy v Loretu). V roce 1656 byl nad kaplí dostavěn a vysvěcen kostel sv. Anny. Ve druhé polovině 17. století byla ke kostelu sv. Anny dostavěna jednopatrová klenotnice určená pro uchování darů bohatých věřících a poutníků.

Kníže Leopold z Dietrichsteina v roce 1700 nechal kostel přestavět podle projektu Jana Bernarda Fischera z Erlachu. Jednověžové průčelí bylo nahrazeno průčelím dvouvěžovým s okázalou kamennou sochařskou fasádou. Právě okázalost tohoto svatého místa  roku 1669 matce knížete Ferdinanda zřejmě vnukla myšlenku vybudovat zde rodinnou hrobku.

Avšak mohutný požár v roce 1784 celou stavbu zničil. Proto byly rakve s ostatky Dietrichsteinů a plastika Černé loretánské madony převezeny do kostela sv. Václava. V té době se dokonce uvažovalo o rozebrání a rozprodání ruiny kostela na stavební materiál. Až v letech 1845 – 1852 byla díky rozhodnutí Františka Josefa Dietrichsteina zřícenina přestavěna podle projektu Heinricha Kocha na hrobní kostel Dietrichsteinů.

V bočních kaplích lodi byly v rakvích uloženy ostatky čtyřiceti pěti členů rodiny Dietrichsteinů a to pánů, jejich manželek i dětí.  

Mikulov

Jednou z nejvýznamnějších osobností tohoto rodu byl Maxmilián  -  První kníže Dietrichstein (27.1. 1596 – 6.11. 1655)

Mikulov

byl synovcem kardinála Františka Dietrichsteina, po kterém také zdědil Mikulov. Zastával úřad moravského zemského hejtmana. V posledních letech svého života se stal hofmistrem císaře Ferdinanda III. Postavil kostel sv. Anny nad loretánskou kaplí. Obnovil po třicetileté válce zničený mikulovský zámek.

Mikulov

Mikulov

Naše další kroky nás vedly nejprve do židovské čtvrti, kde jsme si prohlédli zdejší synagogu, která je nyní v rekonstrukci a poté jsme zamířili k židovskému hřbitovu. 

Mikulov

Mikulov

V obřadní síni hřbitova jsme si prohlédli výstavu s názvem – Moravští zemští rabíni v Mikulově a následně jsme tiše prošli mezi mnohdy již nečitelnými a vyvrácenými pomníky židovského hřbitova. 

Mikulov

Mikulov

Mikulov

Mikulov

Od  hřbitova jsme se uličkou vydali směrem na dnes již jen vyhlídkovou věž  - Kozí hrádek. 

Mikulov

Tato stavba na Kozím vrchu byla v 15.století  budována jako dvoupatrová dělostřelecká věž s ochozem a střílnami.Vybudování této věže přispělo ke zlepšení vojenské obrany Mikulova a to zejména mikulovského hradu (dnešního zámku).

Mikulov

Z Kozího hrádku se nám otevřel nádherný kruhový výhled na panorama celého města, Svatý Kopeček, na krajinu Pálavských vrchů a na vrch Turold.

Mikulov

Mikulov

Mikulov

Právě jeskyně Na Turoldu byly dalším našim cílem. 

Mikulov

Využili jsme služeb průvodkyně, která nás provedla všemi pro veřejnost přístupnými jeskynními sály, dómy a síněmi. Celý jeskynní systém je tvořen jurskými vápenci a ve všech prostorách je stejná teplota okolo 8 °C.  Proslulé  jsou také zdejší nálezy zkamenělin a kostí pravěkých zvířat. Jeskyně v minulosti, kdy byla volně otevřená ( bez průvodce), hodně utrpěla vandalismem. Následek byly olámané krápníky a počmárané stěny.

Mikulov

Mikulov

Po prohlídce jeskyně jsme si ještě prošli zdejší geopark - naučnou stezku s ukázkami různých hornin.

Mikulov

Naši poznávací misi v Mikulově jsme zakončili výstupem na Svatý Kopeček.

Mikulov

Výstupovou trasu lemovaly kapličky se sochařskou výzdobou. Mnohé z nich už prošly rekonstrukcí, která jim navrátila sváteční ráz. Pomalu jsme stoupali výš a výš a otevíral se nám nádherný pohled na ještě nádhernější město Mikulov.

Mikulov

Mikulov

Mikulov

Mikulov

Jen je mi trochu líto, že také vrcholové  Kapli sv. Šebestiána a vedlejší zvonici se doposud nedostalo tolik potřebných oprav.

Mikulov

Vážené Moravanky, vážení Moravané,                                                                                    

stavby umístěné na vrcholku Svatého kopečku jsou vystavovány poměrně značným nepříznivým klimatickým podmínkám. V současnosti je potřeba opět provést opravu křížové cesty, aby tato překrásná dominanta byla zachována příštím generacím. Každý může pomoci při záchraně kapliček na Svatém kopečku a to odesláním dárcovské SMS.                                                                                                                        

Více informací zde : www.mikulov.cz/turistika/pamatky-a-prohlidkove-objekty/cirkevni-pamatky/krizova-cesta-na-svaty-kopecek/zachrana-kaplicek-na-svatem-kopecku-v-mikulove/

Mikulov

Po sestupu z tohoto posvátného vrchu jsme se rozloučili s touto metropolí kraje pod Pálavou. Svojí krásou nás Mikulov doslova očaroval.  

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře