Za krásami a poznáním kraje pod Pálavou - 3. díl

7. prosinec 2012 | 16.03 |

Další obcí tohoto malebného regionu, kterou jsme navštívili byly Dolní Věstonice

Věstonice

Věstonice

Věstonice

Věstonice

Věstonice

Věstonice

Věstonice

Tato vinařská dědina se do podvědomí lidí zapsala především zdejším archeologickým výzkumem  týmu známého badatele a archeologa Karla Absolona. Tato skupina vědců zde objevila  sošku  nahé ženy vyrobené z pálené hlíny. Tato plastika později nazvaná jako Věstonická venuše je datovaná do období 29 000 – 25 000 př. n. l. Navštívili jsme zdejší Archeologické muzeum, kde jsme si prohlédli například kosti mamutů a dalších pravěkých zvířat, ukázku vývoje lidské lebky, pravěké nástroje člověka a také kopii Věstonické venuše (originál je uložen v brněnském Moravském zemském muzeu).  

Věstonice

Věstonice

Věstonice

Věstonice

Zajímavá byla také lokalita bývalé cihelny výstižně  nazvaná Kalendář věků. Profil ve sprašové stěně cihelny je už mnoho desítek let středem pozornosti geologů a archeologů.

Věstonice

Věstonice

V Dolních Věstonicích jsme také využili služeb lodní dopravy. Nastoupili jsme na loď se jménem Pálava, která s námi obeplula velký okruh po vodní nádrži Nové Mlýny.  

Věstonice

Věstonice

Věstonice

Věstonice 

Věstonice

Věstonice

Nádherný byl pohled na ve větru se třepetající moravskou vlajku, která zdobí příď lodi. Kapitán tohoto motorového plavidla nám v přátelském rozhovoru sdělil, že ve společnosti, která provozuje tuto lodní dopravu jsou velcí patrioti a proto moravská vlajka nechybí na žádné z jejich lodí.

  www.obecdolnivestonice.cz/obec/o-obci/   

                                                                                                       

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře