Za krásami a poznáním kraje pod Pálavou - 1.díl

7. prosinec 2012 | 12.44 |

Stejně jako loni, tak i letos jsem společně s rodinou vytouženou letní dovolenou věnoval poznávání přírodních krás, kulturních tradic a historie Moravy. Protože celý život bydlím v severní části naší krásné země, tedy na rozhraní úrodné Hané a kopcovité krajiny Nízkého Jeseníku, je přirozené, že mne moje cestovatelská vášeň táhne na jih za poznáním zdejšího malebného regionu.

PÁLAVA

Základnou pro naše výlety do širokého okolí se nám na sedm dní stala starobylá vinařská obec Strachotín. První písemná zmínka o obci pochází  již z roku 1046. 

PÁLAVA  

  www.strachotin.cz/default.htm

PÁLAVA

PÁLAVA

PÁLAVA

Ideální poloha této krásné moravské dědiny, která leží v sousedství  Věstonické vodní nádrže, Strachotínského rybníka a pod hřebenem bílých vápencových skal Pálavských vrchů předem určila naše turistické cíle.

PÁLAVA

Prohlédli jsme si pamětihodnosti Strachotína jako jsou přirozená dominanta obce kostel sv. Oldřicha a sv.Metoděje nebo na návsi stojící památník obětem světových válek dvacátého století. Ale především nás zaujala socha patrona hasičů a ochránce před ohněm sv. Floriána, která stojí uprostřed obce vedle bývalé školy. Sochu nechala postavit v roce 1829 vdova po strachotínském sedlákovi, který si ve své závěti přál, aby po jeho smrti prodala část luk a z výtěžku prodeje nechala postavit na místě bývalého pranýře sochu patrona hasičů, který měl obyvatele Strachotína chránit před častými požáry. Vdova jeho přání splnila a sochu nechala postavit za částku, kterou utržila z prodeje pozemku ve výši 175 zlatých. Socha byla opravována v letech 1878 a 1950. Socha sv. Floriána je chráněná kulturní památka.  

PÁLAVA   

Líbila se nám také krásně opravená hasičská zbrojnice a zaujaly nás všude přítomné informační tabule. Obec je totiž zapojena do sítě tzv. Moravských vinařských stezek. Díky těmto naučným stezkám jsme se dověděli mnoho informací o zdejší přírodě, úpravách krajiny i místní historii, která ovšem významně ovlivnila dějiny celé Moravy.

  PÁLAVA

Při procházce po přehradní hrázi, která odděluje nádrž Nové Mlýny od Věstonické vodní nádrže, nás zaujala naučná tabule, která turisty informuje o, z hlediska moravské historie, významné lokalitě velkomoravského hradiska Petrova louka.

PÁLAVA 

PÁLAVA

Bohužel nyní je toto území zatopeno hladinou vodního díla Nové Mlýny. Dle archeologického průzkumu prováděného v letech 1967 - 1985 se jednalo o areál slovanského opevnění. Konstrukce valu navazovala na starší destrukci kamenné stavby z období Velké Moravy (9. století). Další keramické nálezy potvrzují osídlení v 11. - 14. století. Vedle bývalého hradiska Petrova louka bylo nalezeno i rozsáhlé velkomoravské pohřebiště (29 hrobů z 11.- 12. století, hroby ve vrstvách poukazují na delší časové období existence pohřebiště). Podle zápisů v klášteře ve Fuldě, došlo právě v této oblasti (Dowina - místo na soutoku Jihlávky a Svratky s Dyjí) v roce 864 k mocenskému střetnutí východofranského panovníka Ludvíka Němce s moravským panovníkem Rostislavem. Střetnutí skončilo mírovou smlouvou, uznáním samostatnosti Moravy a bylo důležitým mezníkem pro zdárné pokračování misie Cyrila a Metoděje zahájené právě v předchozím roce 863.  

PÁLAVA

Na Petrově louce byla také v roce 1619 svedena památná bitva, v níž císařský generál Dampierre s 8000 muži podlehl vojsku 3900 Moravanů. Moravské pluky v několikahodinové bitvě vedl Bedřich Tiefenbach a Ladislav Velen ze Žerotína. Po urputném boji byl Dampierre donucen k ústupu na hranici, avšak ani potom nezůstalo Břeclavsko ušetřeno řádění jeho vojska (opíral se o hrady Děvičky a Mikulov). Strachotín tehdy díky tomuto válečnému tažení lehl popelem. 

www.strachotin.cz/historie/

 Literatura: Historie Moravy v datech -  František Čapka

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Za krásami a poznáním kraje pod Pálavou - 1.díl nelly-benetton®pise.cz 07. 12. 2012 - 13:02
RE(2x): Za krásami a poznáním kraje pod Pálavou - 1.díl priroda 07. 12. 2012 - 13:38
RE(3x): Za krásami a poznáním kraje pod Pálavou - 1.díl nelly-benetton®pise.cz 07. 12. 2012 - 14:26
RE(4x): Za krásami a poznáním kraje pod Pálavou - 1.díl priroda 07. 12. 2012 - 15:04