Dotace - srovnání regionů

30. červenec 2009 | 18.40 |
› 

Předkládám Vám čtenářům a návštěvníkům mého blogu zajímavou tabulku, která dokládá nerovnou dotační politiku České republiky od roku 1969 až do roku 1990.dotace státu jednotlivým regio Z této tabulky je jasně vidět neblahý důsledek pražského centralismu. Vždyť Praha v těchto letech  dostávala ze státního rozpočtu víc peněz než celá Morava ( Severomoravský a Jihomoravský kraj ). Není divu, že současní centrální byrokraté v čele s V. Klausem se tolik štítí myšlenky na obnovu demokratického principu samosprávy historických zemí. Pokud by se totiž obnovilo zemské ( spolkové ) zřízení, pak by se o většině financí rozhodovalo na zemské úrovni a nebylo by možné další okrádání Moravy a Moravanů! Nedávno jsme byly svědky, jak některé vesnice a města u nás na Moravě , ale také v některých regionech Čech upozorňovala na nerovnou dotační politiku v ČR  instalací tabulek  při vjezdu do obce - DAŇOVĚ ZNEVÝHODNĚNÁ OBEC. Myslel jsem si, že mocipáni v pražském centru ( parlament a vláda ) se budou touto nespravedlností zabývat a bude vypracován nový zákon o rozpočtovém určení daní. Jaké bylo překvapení, když jedinou reakcí na tuto iniciativu některých obcí byla výhrůžka o udělení sankcí v případě neodstranění dotyčných tabulek s upozorněním na tuto  nespravedlnost!  A tak dál Praha dostává dotaci v přepočtu na jednoho obyvatele 60 000 Kč zatím co obce na Moravě se musí spokojit zhruba s desetinou až patnáctinou této částky. Pragocentrismus je jako rakovina a jedinou léčbou je jeho odstranění a podání účinného léku. Takovým lékem je jednoznačně obnova samosprávy našich historických zemí  a navázání na naše zemské tradice, které byly pošlapány totalitním komunistickým režimem. Tyto naše Moravské zemské tradice jsou trnem v oku politikům ze současných parlamentních stran ( a s hlavním sídlem v Praze ), kteří namísto obnovy osvědčeného modelu zemského ( spolkového ) zřízení ( jak nám doporučila EU ) raději oprášili komunistický krajský model se 14 minikraji ( poprvé ho zavedli komunisté pod vedením K.G. krátce po protiprávní likvidaci zemského zřízení a tím i naší země Moravskoslezské ). Vůbec těmto dnešním politickým špičkám nevadí, že díky těmto nesmyslným krajům závratně narostla byrokracie a tím i finanční náklady! Nevadí jim ani to, že kraje nesplňují vyhlášku NUTS2  a tak sami nemohou čerpat peníze z fondů EU! A už vůbec centrálním byrokratům nevadí,že kraje nerespektují historickou sounáležitost regionů ( moravská města a vesnice se díky rozhodnutí těchto mocipánů ocitla v českých krajích - Pardubickém a Jihočeském )!

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře