Zajimavý dokument na ČT

26. prosinec 2010 | 13.06 | rubrika: Film

Tento zajímavý historický dokument vypovídá o životě hraběte Zinzendorfa a o misiích Moravských bratří v Americe. Je potěšitelné, že na toto téma byl konečně natočen tento dokument, který nám současným Moravanům, ale také příslušníkům dalších národů připomene, čeho všeho naši předci dosáhli. Učení velkého Moravana Jana Amose Komenského a dalších velikánů v řadách Moravských bratří ovlivnilo například život  Indiánů, ale i bílých osadníků v Americe a samozřejmě také život a způsob myšlení mnoha Evropanů.

Podivejte se na tento film .  Klikněte na následující odkaz :  www.ceskatelevize.cz/ivysilani/31029838005-hrabe-zinzendorf-sila-presvedceni/

Hrabě Zinzendorf - síla přesvědčení

Hrabě Zinzendorf - síla přesvědčení

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Krásné Vánoce

23. prosinec 2010 | 19.14 | rubrika: Foto

Všem návštěvníkům a čtenářům mého blogu 

přeji krásné a veselé Vánoce.

Betlem

Související články

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Krásné a pravdivé video

21. prosinec 2010 | 18.46 | rubrika: Morava-naša vlast

Zaujalo mne toto krásné a pravdivé video na YouTube, které je věnováno sčítání lidu v roce 2011. Video předkládá historická fakta o Moravě a jejím lidu, Moravanech.

Prosím klikněte na následující odkaz : www.youtube.com/watch

Na obrázku je Seuterova mapa Moravy.

Seuterova mapa Moravy

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

Pověsti a písničky z Uničovska 3.díl

19. prosinec 2010 | 17.40 | rubrika: Morava-naša vlast

Dalši moravské, lidové písničky z našeho regionu severní Hané, vybrané z knížečky " Pověsti a písničky z Uničovska ",kterou v roce 2002 vydalo město Uničov.  

Součástí regionu Uničovska je i naše dědina Dlouhá Loučka. Na obrázku je radnice, kterou nejen ve svátek moravských patronů svatých Cyrila a Metoděje zdobí kromě státní vlajky také moravská zemská vlajka.

Dl.Loučka

Moja mamka decke řiká

 

Mo-ja mam-ka de-cke ři-ká, že mě str-či do pe-tli-ka,

ne-str-či, ne-str-či, já mám vo-če ko-če-či,

ne-str-či, ne-str-či, já mám vo-če ko-če-či.

 

Mo-ja mam-ka de-cke rep-ce, že mě žá-dné sed-lák ne-chce.

Já nech-co se-dlá-ka, já mám ra-čé vo-já-ka,

já nech-co sed-lá-ka, já mám ra-čé vo-já-ka.

 

Vo-ják dež přen-de k mo-ze-ce, dr-ži tě-lo jak sví-ce

a sed-lák, da-re-bák , sto-ji v kó-tě jak že-brák,

a sed-lák, da-re-bák, sto-ji v kó-tě jak že-brák.

 

 

Gdež sem seděl pod pecó 

 

Gdež sem se-děl pod pe-có, po-sló-chal sem, co pe-čó!

Vo-ni pe-kle ko-ble-he, a já na ně he,he,he.

 

Fran-cko, Fran-cko, te se chlap, a-ni ko-ňom ne-dáš žrat.

Po-tem řek-neš ta-to-vi, dé-te ko-ně ra-so-vi.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (2x)

Moravský malíř Joža Uprka

18. prosinec 2010 | 19.28 | rubrika: VýznamnÍ Moravané

Zajimavé video na YouTube o skvělé osobnosti moravské kultury a umění, kterou je bezesporu malíř Joža Uprka. Tento malíř své náměty čerpal v moravském lidovém folkloru a tradicích Moravanů.

Prosím klikněte na následující odkaz : www.youtube.com/watch

Video ukazuje obrazy tohoto skvělého malíře a celé video doprovází muzika Strážnické cimbálovky.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Pověsti a písničky z Uničovska 2.díl

18. prosinec 2010 | 13.35 | rubrika: Morava-naša vlast

V této knižečce najdete také několik moravských národních, lidových písniček z regionu severní Hané, tedy Uničovska. 

Na obrázku je uničovská radnice, na které vlaje moravská zemská vlajka.

UNIČOV

Gdež sem šil na roboto

Gdež sem šil na ro-bo-to, po-pro-sil sem

Do-ro-to a-be da-la ne-meš-ka-la,

ga-val chle-ba ze šro-to, ze šro-to.

 

Gdež sem pak šil z ro-bo-te, sta-věl sem se

o Bě-le, a-be da-la, ne-meš-ka-la,

ždi-bek sa-dla na bo-te, na bo-te.

 

Hoj, toť be-le ro-bo-te, do-káď Bě-te,

Do-ro-te, mas-lem, sa-dlem nez-gr-ble-le

pro ho-bo e pro bo-te, pro bo-te.

Hanačka pěkny jabka nese

Ha-na-čka pě-kny ja-bka ne-se, smě-je se, až se ce-lá tře-se,

že pu-de na ho-de až do té šom-vald-ské hos-po-de.

 

Šla vo-ko-lo Ko-je-ti-na, pta-la se, je-le ce-sta při-má,

při-má je, vo-da je, o-to-pim-le já se, ško-da mě.

 

Ha-nač-ka je pěk-ny děv-čát-ko, tvá-ře má jak čer-ve-ny jab-ko,

má krát-ky suk-nič-ke a do-za-do šma-tle kram-flič-ke.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Pověsti a písničky z Uničovska

3. prosinec 2010 | 16.46 | rubrika: literatura

Moravská lidová slovesnost má hluboké kořeny a skýtá mnoho zářivých pokladů ze všech koutů a národopisných oblastí Moravy. Nejinak je tomu i v naší oblasti severní Hané a podhůří Jeseníků.

Dostala se mi do rukou útlá knížečka Pověsti a písničky z Uničovska, která mne jako obyvatele a patriota tohoto

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.5 (4x) | přečteno: 193x

Televizní vysílání pro Moravu a Slezsko

28. listopad 2010 | 19.24 | rubrika: Morava-naša vlast

Dobrá zpráva, konečně se v televizi chystá náhrada pořadu DOBRÉ RÁNO Z MORAVY A SLEZSKA, který byl nesmyslně a nekoncepčně zrušen.  

"Na Moravě a ve Slezsku půjdou navíc komentované Události v regionech plus ve 22.50 hodin...

 Prosím klikněte na následující odkaz:

www.digizone.cz/aktuality/ct-24-chysta-nove-porady-od-ledna-posili-regiony/

Můj příspěvek do diskuse pod článkem:

Dobrý den,
v tomto článku je dobře napsáno, že celý svět a hlavně vyspělá Evropa se vrací k regionalismu. Jedním z přirozených regionů nejen ČR, ale také Evropy jsou historické země Morava a Slezsko. Je proto ostudné, že v současné době neexistuje ucelené vysílání na veřejnoprávní televizi a ani rozhlasu pro celé území Moravy a Slezska! Já jako moravský divák se chci dovědět, co se děje na celé Moravě a ve Slezsku. Kdysi býval alespoň pořad DOBRÉ RÁNO Z MORAVY A SLEZSKA, který byl ale nesmyslně zrušen. Proto navrhuji zavedení každodenního vysílání, které by se mělo věnovat zpravodajství z celé Moravy a Slezska a to z kultury,politiky, sportu atd. Celé vysílání by mělo být proloženo rozhovory se zajímavými lidmi a hudebními ukázkami a klipy moravských a slezských skupin, zpěváků a hudebních těles všech žánrů. Přínosné by také byly diskuse na témata, která trápí náš moravsko - slezský region. Velmi by mne potěšilo, kdyby dostala v tomto vysílání prostor pravdivá a nezkreslená historie Moravy a Slezska a to z pohledu obyvatel Moravy a Slezska, ne z pohledu Čechů.Ve vysílání by měly být vyzvednuty významné osobnosti Moravy a SLEZSKA z historie i současného života. 
Prosím o zamyšlení a nápravu současného neuspokojivého stavu!
Děkuji za pochopení. S pozdravem moravský divák 
Stanislav Blažek

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Můj dopis ČT

28. listopad 2010 | 12.36 | rubrika: Morava-naša vlast

Dobrý den,

včera jsem na ČT2 sledoval pořad Poutní místa, který se věnoval jednomu z nejkrásnějších moravských měst - Mikulovu. Pořad byl pěkný, ale velmi mne pobouřil pan Somr svým výrokem o tom, že Jan Skácel byl velkým " českým" básníkem. Vážím si tohoto skvělého herce, ale toto tvrzení je nepravdivé. Jan Skácel byl hrdý Moravan a veřejně se zasazoval za obnovu zemských svobod Moravy! Kdysi Jan Skácel prohlásil:" Morava je podivuhodná země, už proto, že je a není.Kdysi bývala hrdým markrabstvím a dnes o ní slyšíme jen z předpovědi počasí ..."
Jan Skácel byl a v našich moravských srdcích zůstává velkým MORAVSKÝM básníkem!
Ještě si kladu otázku, proč se tolik média a to i veřejnoprávní snaží, aby vše moravské bylo nahrazeno nesprávným přídomkem
"český,česká,české"!
Prosím, abyste se nad tím zamysleli. Krásný den Vám přeje divák z Moravy
Standa Blažek

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 5 (1x)

Trocho moravské muzike pro lepši nálado

11. listopad 2010 | 19.39 | rubrika: Hudba

Písničky různých hudebních žánrů. Všem návštěvníkům mého blogu přeji příjemnou zábavu při sledování a poslechu těchto klipů .

Kdyby byla Morava www.youtube.com/watch
Kalabo - Morava -   www.youtube.com/watch
Velká Morava - Nebudu pít  -www.youtube.com/watch
Hodně drsná muzika ostravské metalové kapely Malignant Tumour - Earthshaker  -  www.youtube.com/watch
Stracené ráj -  Sigma Olomouc -  www.youtube.com/watch
Stracené ráj - Vašek  -  www.youtube.com/watch

Stracené ráj

Na obrázku je skupina Stracené ráj při svém vystoupení u nás v Dlouhé Loučce na fotbalovém hřišti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)