Sv. Rostislav Moravský

26. říjen 2010 | 19.53 | rubrika: VýznamnÍ Moravané

‎28. ŘÍJEN – Zamyšlení nad odkazem sv. Rostislava

Klikněte na tento odkaz :  zamoravu.eu/2010/10/28-rijen-zamysleni-nad-odkazem-sv-rostislava/

Nový videodokument MNO o sv. Rostislavovi.

Klikněte na tento odkaz : www.youtube.com/watch

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Velkomoravský Veligrad (upoutávka)

26. říjen 2010 | 13.33 | rubrika: Historie Moravy

Upoutávka na film "Velkomoravský Veligrad" (rež. R. Chudoba) v expozici Památník Velké Moravy (Slovácké muzeum, Uh. Hradiště).

Klikněte prosím na tento odkaz : www.youtube.com/watchKříž

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Svatý Rostislav

20. říjen 2010 | 20.30 | rubrika: VýznamnÍ Moravané

28. říjen si většina lidí v České republice spojuje se státním svátkem na oslavu založení Československé republiky, ale pro nás Moravany má toto datum ještě jeden význam. Podle pravoslavného kalendáře si totiž 28.řijna připomeneme svátek sv. Rostislava. V řijnu roku 1994 byl sv. Rostislav pravoslavnou církví prohlášen za svatého. Slavnost svatořečení moravského panovníka proběhla 29. řijna ve slovenském Prešově a o den později, tedy 30.řijna v Brně.

Svatý Rostislav ( panování 846 - 870 )sv.Rostislav

Pocházel ze slavné moravské dynastie Mojmírovců. Datum jeho narození bohužel není známo, zato víme, že měl bratra Bogislava, manželku Miloslavu a byl synovcem knížete Mojmíra I. zakladatele mocné středoevropské říše Velké Moravy. 

Roku 846 v polovině srpna až září podnikl východofranský král Ludvík Němec vojenskou výpravu proti " moravským Slovanům " a ustanovil jim za vévodu Rostislava ( Rastislava ), synovce Mojmírova. Rostislav však nebyl pokorným panovníkem, protože se snažil o vlastní politiku nezávislou na Francích, o čemž svědčí časté vojenské střety Moravanů s vojenskými oddíly východofranckého krále Ludvíka Němce. V roce 861 Moravané jako spojenci markrabího Východní marky Karlomana ( syna Ludvíka Němce ) pronikli při tažení proti východofranskému králi až k řece Inn.

 Mezi lety 862 a 863  vysílá velkomoravský kníže Rostislav poselstvo k byzantskému císaři Michalovi III. se žádostí o vyslání učitelů křesťanské víry:

 " Země naše je pokřtěna a není u nás učitele, který by nás vedl, vzdělával a vyložil nám svaté knihy. Neboť nerozumíme ani řeckému ani latinskému jazyku ... I pošlete nám učitele, kteří nám mohou vyložit slova knih i jejich význam ....   (  Život Konstantina Filosofa, kapitola XIV. )

Na Moravu přišla díky Rostislavově žádosti roku 863 křesťanská misie vedená soluňskými bratry Konstantinem - Filosofem ( Cyrilem ) a Metodějem. Zásluhou této misie se Morava stala kolébkou slovanské vzdělanosti. Konstantin vytvořil pro Moravany písmo tzv. hlaholici a pořizoval překlady z řečtiny do staroslověnštiny a spolu s  Metodějem přeložili i některé církevní texty. Na Moravě byl také vypracován zákoník světského práva - Zakon sudnyj ljuděm.

Kníže Rostislav vytvořil z  Velké Moravy mocnou středoevropskou říši, která hrála důležitou roli v tehdejší středověké Evropě.  Díky moudrému rozhodnutí tohoto moravského panovníka o pozvání výše zmíněné misie se Morava zapsala zlatým písmem do historie Evropy.

Není náhodou, že dne 25. 6. 2010 byla v archeologickém areálu Pohansko u Břeclavi, které bylo kdysi významným centrem Velké  Moravy, odhalena socha této významné osobnosti moravských dějin.

 Literatura : Dějiny Moravy v datech - František Čapka

                     Moravské letopisy - Lubomír E. Havlík

                      Státoprávní dějiny Moravy - PhDr. Pavel Balcárek

Zajímavé odkazy : http://vlastenci.cz/vladci/rastislav.php

                                 cs.wikipedia.org/wiki/Rostislav

                                

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Pozvánka na motokros do Dlouhé Loučky

9. říjen 2010 | 17.47 | rubrika: Naša dědina

Autoklub Dlouhá Loučka v AČR pořádá v neděli 10.10.2010

Mistrovství Moravy v motokrosu.  MORAVSKÁ ZEMSKÁ VLAJKA

Trénink je v 8.00 hodin, soutěž začíná ve 12.30 hodin.  

Loučská kotlina už zítra v neděli přivítá nejlepší motokrosové jezdce z celé Moravy, proto se přijeďte k nám do Dlouhé Loučky  podívat . Fotografie jsou z loňského závodu Mistrovství Moravy u nás v Dlouhé Loučce.motokrosmotokrosmotokros                                                                 

motokrosmotokros

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (1x)

Moravský markrabě Jošt Lucemburský

30. září 2010 | 17.43 | rubrika: VýznamnÍ Moravané

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ

Dne 1.řijna léta Páně 1410 byl moravský markrabě Jošt Lucemburský, zvaný též Moravský, ve Frankfurtu nad Mohanem zvolen hlasy pěti kurfiřtů římským králem.

Z titulu římského krále se však markrabě Jošt těšil jen krátce, když 18. ledna roku 1411 na brněnském hradě Špilberku za nejasných okolností umírá.

Tento moravský panovník se také koncem 14. století přímo zapsal do historie naší obce Dlouhá Loučka, když  roku 1385 získává odkupem od Pavlíka ze Sovince největší část jeho podílu na vsi, jak se můžeme dočíst v Pamětech obce Dlouhá Loučka a také na internetových stránkách Dlouhé Loučky věnovaných historii obce.

Ještě větší význam měla tato velká osobnost pro královské město Uničov a dnešní centrum našeho mikroregionu. Známé jsou listiny vydané markrabím Joštem. V jedné z nich z roku 1391 povoluje městu Uničovu zřízení bělidla, v další listině z roku 1407 osvobozuje za věrné služby město Uničov od cla a mýta na území celé Moravy ( Moravského markrabství).

Nejen pro tyto skutečnosti je důležité si tuto významnou osobnost našich dějin připomínat jako i další skvělé osobnosti moravské historie, na které tak často zapomínáme.

Na počest 600. výročí zvolení Jošta Lucemburského římským králem bude 1.řijna na budově radnice v Uničově, Dlouhé Loučce a Pasece vyvěšena moravská zemská vlajka.  

MORAVSKÁ ZEMSKÁ VLAJKA

Literatura : Moravské letopisy  -  Lubomír E. Havlík

                   Dějiny Moravy v datech  -  František Čapka

                   Paměti obce Dlouhá Loučka – Pavel Richter a kolektiv

                   Uničov v zrcadle středověkých listin -  Bohdan Kaňák, Oldřich Palíšek

Občanské sdružení Jošt Moravský pořádá veřejnou sbírku na realizaci jezdecké sochy tohoto moravského markraběte.Klikněte prosím na následující odkaz www.jostmoravsky.cz/seznam-darcu/fyzicke-osoby-kolektivy.html

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

DEN ZA MORAVU

26. září 2010 | 17.01 | rubrika: Morava-naša vlast

Včera, to je v sobotu 25. září 2010 jsem se v Brně zúčastnil slavností nazvaných Den za Moravu. Tato akce proběhla při příležitosti uplynutí 1188 let od první písemně dochované zprávy o Moravanech z roku 822. Akce byla plánována jako důstojná připomínka nepřetržité existence Moravanů a jejich kultury na území Moravy.Celé oslavy zorganizovalo občanské sdružení Moravská národní obec ve spolupráci s Moravským národním kongresem, místním sdružením Brno - Medlánky. 

Slavnost byla obohacena také o bohatý program moravské kultury, na kterém se podíleli tito účinkující : Mužské pěvecké sbory z Mikulčic, Prušánek a Ladné doprovázené Neoveskou cimbálovou muzikou. Z hanáckého Manerova přijel zatančit folklorní soubor Koštéř.

Při průvodu městem nás svým bubnováním doprovázeli bubeníci z historické skupiny Corneta Moravia.  Vlajkový průvod svou účastí také ozdobili  členové Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana.

 Součástí oslav byly i hodové slavnosti v Brně - Medlánkách a také prohlídka pamětihodností spojených s moravskou zemskou správou.

Nafotili jsme s moji ženou několik fotografií, na které se můžete podívat. DEN ZA MORAVUDEN ZA MORAVUDEN ZA MORAVUDEN ZA MORAVUDEN ZA MORAVUDEN ZA MORAVUDEN ZA MORAVU

A co lze vyčíst v literatuře o tomto výročí ?

V knize  Dějiny Moravy v datech, kterou napsal František Čapka se praví : 

Rok 822 - Na říšském sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem, svolaném císařem Ludvíkem Pobožným, se mezi vyslanci západních Slovanů uvádějí i Moravané. Jedná se o první zmínku o Moravanech v historických pramenech.

V knize Moravské letopisy autora Lubomíra E. Havlíka se píše :

Rok 822 - Návštěva vyslanců Moravanů, resp. poslů státního útvaru " království Moravanů " ( regnum Moravorum )u západního římského císaře Ludvíka Pobožného ve Frankfurtu znamenala oficiální vstup Moravanů mezi národy římského křesťanského univerza.

Také v knize Státoprávní dějiny Moravy autora PhDr. Pavla Balcárka se uvádí :

Moravané, jejichž jméno se obyčejně odvozuje od řeky Moravy ( Marus, Maraha ), uvádějí se v soudobých letopisech poprve k roku 822.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Příběhy slavných - Pavel Novák

19. září 2010 | 16.53 | rubrika: VýznamnÍ Moravané

Ve středu 15.září ve 21,00 hodin byl na ČT 1 odvysílán pořad s názvem Příběhy slavných. Tento díl byl věnován zpěváku, skladateli, textaři, spisovateli, ale především skvělému člověku Pavlu Novákovi. Protože vím, že ne každý měl  možnost se na tento vzpomínkový pořad podívat, tak jsem tento pořad vyhledal na stránkách ČT . Pokud Vás život a osud této skvělé moravské osobnosti zajímá, stačí kliknout na následující odkaz :  

www.ceskatelevize.cz/porady/10123383458-pribehy-slavnych/410235100211005-zprima-do-oci/

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Moravská města - Brno 2.díl

12. září 2010 | 15.59 | rubrika: Cestování, turistika

NOVÁ RADNICE

 Nová radnice patří mezi nejvýznamnější umělecké památky města Brna ( obrázek č.1 a 2).  V minulosti byla nazývána jako Zemský dům, Zemská soudnice a  bývala centrem zemské správy  Moravy ( Moravského markrabství ). Zasedal zde Moravský zemský sněm, který byl zákonodárnou institucí na území Moravského markrabství.Ve Sněmovním sále Nové radnice se nachází barokní nástropní fresky od Daniela Grana a Gaetana Fantiho z roku 1734. Nástropní freska je rozdělena na dvě kompozice. První, větší část představuje hold řeckého Olympu Moravě (Alegorie šťastné vlády Moravy). Druhá část je tzv. Apoteóza vlády Spravedlnosti neboli Alegorie dobré vlády – malba měla připomínat moravským stavům, aby dbali prospěchu své země a soudili její lid spravedlivě. Je umístěna nad průčelím sálu právě v místech, kde u středního okna pod šachovanou orlicí stával při zasedání soudu markraběcí trůn. Za pána země zde byli přijímáni panovníci, kteří se pyšnili titulem markrabě moravský. Stěny zdobí postavy moravských markrabat z habsburského rodu od Ferdinanda I. po Karla VI.

" Aby Moravanům povinnost svou učinil, svobody Markrabství moravského potvrdil, byl přijat za markrabího a obdržel slib věrnosti ".

V roce 1419 se v  prostorách Zemského domu ( Nové radnice) konal generální sněm korunních zemí, na kterém husité vypověděli poslušnost králi Zikmundovi.

Z významných osobností moravské historie zde v 15. st. působil nejvyšší moravský zemský hejtman Ctibor Tovačovský z Cimburka, který zpracoval Zřízení zemské Moravského markrabství ( ústavu) -  dvoudílnou Knihu Tovačovskou nebo -li  Paměť, obyčeje, řády, zvyklosti starodávné a práva Markrabství moravského. V tomto díle, které tvořilo základ moravského předbělohorského práva, se v úvodním článku uvádí : 

" Země Moravská byla vždy svobodná, jakkoliv jest od královstvie a koruny moravské své padla a žádnému pánu ani kterej zemi podmaněna nebyla".

V 16. století v tehdejším Zemském domu působila další významná osobnost moravského písemnictví a tehdejšího zemského práva Ctibor Drnovický z Drnovic, který je z historie znám jako autor dokumentu Nové zemské zřízení Moravského markrabství, jeho řády, práva, svobody a privilegia - Kniha drnovická.BRNO

Další skvělou osobností našich moravských dějin, která v budově Zemského domu ( Nové radnice ) působila, byl moravský zemský politik a představitel protestantské stavovské opozice Karel starší ze Žerotína. Období, kdy Karel starší ze Žerotína v letech 1608 - 1614 zastával úřad moravského zemského hejtmana, představovalo vrchol stavovského principu a zemské autonomie v dějinách Moravy. Právem byl tomuto obratnému ochránci moravských zemských práv a svobod vytvořen akademickým sochařem V.Makovským roku 1936 pomník , který byl umístěn právě na nádvoří Nové radnice ( obrázek č.3) .  

Roku 1619 bylo zde v Zemském domu vyhlášeno povstání proti Habsburkům. Po Bílé hoře zde zasedal soud nad vzbouřenými stavy. 

Orlice, coby symbol Moravy, zdobí nádvoří Nové radnice ( obrázek č. 4 a 5).  BRNOBRNOBRNOBRNOBRNO

Uprostřed nádvoří je také umístěna kašna z roku 1928 s kovanou mříží, zdobenou alegoriemi dvanácti měsíců (obrázek č.6). 

BRNOV době mé návštěvy se na nádvoří odehrával program mezinárodního folklorního festivalu ( obrázek č. 7).

V současné době je Nová radnice sídlem Magistrátu města Brna a zasedají zde zastupitelé a Rada města Brna.

 Literatura :  Dějiny Moravy v datech - František Čapka

                      Moravské letopisy  -  Lubomír E. Havlík

 Další informace na odkazech :

http://www.hrady.cz/index.php?OID=2477

http://svornost.com/?p=6382

http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/brno-nova-radnice-nadvori

                                                                                                                                                                                                                                                                              

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)