Svatý Rostislav

20. říjen 2010 | 20.30 |

28. říjen si většina lidí v České republice spojuje se státním svátkem na oslavu založení Československé republiky, ale pro nás Moravany má toto datum ještě jeden význam. Podle pravoslavného kalendáře si totiž 28.řijna připomeneme svátek sv. Rostislava. V řijnu roku 1994 byl sv. Rostislav pravoslavnou církví prohlášen za svatého. Slavnost svatořečení moravského panovníka proběhla 29. řijna ve slovenském Prešově a o den později, tedy 30.řijna v Brně.

Svatý Rostislav ( panování 846 - 870 )sv.Rostislav

Pocházel ze slavné moravské dynastie Mojmírovců. Datum jeho narození bohužel není známo, zato víme, že měl bratra Bogislava, manželku Miloslavu a byl synovcem knížete Mojmíra I. zakladatele mocné středoevropské říše Velké Moravy. 

Roku 846 v polovině srpna až září podnikl východofranský král Ludvík Němec vojenskou výpravu proti " moravským Slovanům " a ustanovil jim za vévodu Rostislava ( Rastislava ), synovce Mojmírova. Rostislav však nebyl pokorným panovníkem, protože se snažil o vlastní politiku nezávislou na Francích, o čemž svědčí časté vojenské střety Moravanů s vojenskými oddíly východofranckého krále Ludvíka Němce. V roce 861 Moravané jako spojenci markrabího Východní marky Karlomana ( syna Ludvíka Němce ) pronikli při tažení proti východofranskému králi až k řece Inn.

 Mezi lety 862 a 863  vysílá velkomoravský kníže Rostislav poselstvo k byzantskému císaři Michalovi III. se žádostí o vyslání učitelů křesťanské víry:

 " Země naše je pokřtěna a není u nás učitele, který by nás vedl, vzdělával a vyložil nám svaté knihy. Neboť nerozumíme ani řeckému ani latinskému jazyku ... I pošlete nám učitele, kteří nám mohou vyložit slova knih i jejich význam ....   (  Život Konstantina Filosofa, kapitola XIV. )

Na Moravu přišla díky Rostislavově žádosti roku 863 křesťanská misie vedená soluňskými bratry Konstantinem - Filosofem ( Cyrilem ) a Metodějem. Zásluhou této misie se Morava stala kolébkou slovanské vzdělanosti. Konstantin vytvořil pro Moravany písmo tzv. hlaholici a pořizoval překlady z řečtiny do staroslověnštiny a spolu s  Metodějem přeložili i některé církevní texty. Na Moravě byl také vypracován zákoník světského práva - Zakon sudnyj ljuděm.

Kníže Rostislav vytvořil z  Velké Moravy mocnou středoevropskou říši, která hrála důležitou roli v tehdejší středověké Evropě.  Díky moudrému rozhodnutí tohoto moravského panovníka o pozvání výše zmíněné misie se Morava zapsala zlatým písmem do historie Evropy.

Není náhodou, že dne 25. 6. 2010 byla v archeologickém areálu Pohansko u Břeclavi, které bylo kdysi významným centrem Velké  Moravy, odhalena socha této významné osobnosti moravských dějin.

 Literatura : Dějiny Moravy v datech - František Čapka

                     Moravské letopisy - Lubomír E. Havlík

                      Státoprávní dějiny Moravy - PhDr. Pavel Balcárek

Zajímavé odkazy : http://vlastenci.cz/vladci/rastislav.php

                                 cs.wikipedia.org/wiki/Rostislav

                                

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Svatý Rostislav ing. josef pecl, csc 12. 12. 2010 - 00:09
RE: Svatý Rostislav imorel@seznam.cz 12. 12. 2010 - 00:10