Moravský markrabě Jošt Lucemburský

30. září 2010 | 17.43 | rubrika: VýznamnÍ Moravané

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ

Dne 1.řijna léta Páně 1410 byl moravský markrabě Jošt Lucemburský, zvaný též Moravský, ve Frankfurtu nad Mohanem zvolen hlasy pěti kurfiřtů římským králem.

Z titulu římského krále se však markrabě Jošt těšil jen krátce, když 18. ledna roku 1411 na brněnském hradě Špilberku za nejasných okolností umírá.

Tento moravský panovník se také koncem 14. století přímo zapsal do historie naší obce Dlouhá Loučka, když  roku 1385 získává odkupem od Pavlíka ze Sovince největší část jeho podílu na vsi, jak se můžeme dočíst v Pamětech obce Dlouhá Loučka a také na internetových stránkách Dlouhé Loučky věnovaných historii obce.

Ještě větší význam měla tato velká osobnost pro královské město Uničov a dnešní centrum našeho mikroregionu. Známé jsou listiny vydané markrabím Joštem. V jedné z nich z roku 1391 povoluje městu Uničovu zřízení bělidla, v další listině z roku 1407 osvobozuje za věrné služby město Uničov od cla a mýta na území celé Moravy ( Moravského markrabství).

Nejen pro tyto skutečnosti je důležité si tuto významnou osobnost našich dějin připomínat jako i další skvělé osobnosti moravské historie, na které tak často zapomínáme.

Na počest 600. výročí zvolení Jošta Lucemburského římským králem bude 1.řijna na budově radnice v Uničově, Dlouhé Loučce a Pasece vyvěšena moravská zemská vlajka.  

MORAVSKÁ ZEMSKÁ VLAJKA

Literatura : Moravské letopisy  -  Lubomír E. Havlík

                   Dějiny Moravy v datech  -  František Čapka

                   Paměti obce Dlouhá Loučka – Pavel Richter a kolektiv

                   Uničov v zrcadle středověkých listin -  Bohdan Kaňák, Oldřich Palíšek

Občanské sdružení Jošt Moravský pořádá veřejnou sbírku na realizaci jezdecké sochy tohoto moravského markraběte.Klikněte prosím na následující odkaz www.jostmoravsky.cz/seznam-darcu/fyzicke-osoby-kolektivy.html

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

DEN ZA MORAVU

26. září 2010 | 17.01 | rubrika: Morava-naša vlast

Včera, to je v sobotu 25. září 2010 jsem se v Brně zúčastnil slavností nazvaných Den za Moravu. Tato akce proběhla při příležitosti uplynutí 1188 let od první písemně dochované zprávy o Moravanech z roku 822. Akce byla plánována jako důstojná připomínka nepřetržité existence Moravanů a jejich kultury na území Moravy.Celé oslavy zorganizovalo občanské sdružení Moravská národní obec ve spolupráci s Moravským národním kongresem, místním sdružením Brno - Medlánky. 

Slavnost byla obohacena také o bohatý program moravské kultury, na kterém se podíleli tito účinkující : Mužské pěvecké sbory z Mikulčic, Prušánek a Ladné doprovázené Neoveskou cimbálovou muzikou. Z hanáckého Manerova přijel zatančit folklorní soubor Koštéř.

Při průvodu městem nás svým bubnováním doprovázeli bubeníci z historické skupiny Corneta Moravia.  Vlajkový průvod svou účastí také ozdobili  členové Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana.

 Součástí oslav byly i hodové slavnosti v Brně - Medlánkách a také prohlídka pamětihodností spojených s moravskou zemskou správou.

Nafotili jsme s moji ženou několik fotografií, na které se můžete podívat. DEN ZA MORAVUDEN ZA MORAVUDEN ZA MORAVUDEN ZA MORAVUDEN ZA MORAVUDEN ZA MORAVUDEN ZA MORAVU

A co lze vyčíst v literatuře o tomto výročí ?

V knize  Dějiny Moravy v datech, kterou napsal František Čapka se praví : 

Rok 822 - Na říšském sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem, svolaném císařem Ludvíkem Pobožným, se mezi vyslanci západních Slovanů uvádějí i Moravané. Jedná se o první zmínku o Moravanech v historických pramenech.

V knize Moravské letopisy autora Lubomíra E. Havlíka se píše :

Rok 822 - Návštěva vyslanců Moravanů, resp. poslů státního útvaru " království Moravanů " ( regnum Moravorum )u západního římského císaře Ludvíka Pobožného ve Frankfurtu znamenala oficiální vstup Moravanů mezi národy římského křesťanského univerza.

Také v knize Státoprávní dějiny Moravy autora PhDr. Pavla Balcárka se uvádí :

Moravané, jejichž jméno se obyčejně odvozuje od řeky Moravy ( Marus, Maraha ), uvádějí se v soudobých letopisech poprve k roku 822.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Příběhy slavných - Pavel Novák

19. září 2010 | 16.53 | rubrika: VýznamnÍ Moravané

Ve středu 15.září ve 21,00 hodin byl na ČT 1 odvysílán pořad s názvem Příběhy slavných. Tento díl byl věnován zpěváku, skladateli, textaři, spisovateli, ale především skvělému člověku Pavlu Novákovi. Protože vím, že ne každý měl  možnost se na tento vzpomínkový pořad podívat, tak jsem tento pořad vyhledal na stránkách ČT . Pokud Vás život a osud této skvělé moravské osobnosti zajímá, stačí kliknout na následující odkaz :  

www.ceskatelevize.cz/porady/10123383458-pribehy-slavnych/410235100211005-zprima-do-oci/

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Moravská města - Brno 2.díl

12. září 2010 | 15.59 | rubrika: Cestování, turistika

NOVÁ RADNICE

 Nová radnice patří mezi nejvýznamnější umělecké památky města Brna ( obrázek č.1 a 2).  V minulosti byla nazývána jako Zemský dům, Zemská soudnice a  bývala centrem zemské správy  Moravy ( Moravského markrabství ). Zasedal zde Moravský zemský sněm, který byl zákonodárnou institucí na území Moravského markrabství.Ve Sněmovním sále Nové radnice se nachází barokní nástropní fresky od Daniela Grana a Gaetana Fantiho z roku 1734. Nástropní freska je rozdělena na dvě kompozice. První, větší část představuje hold řeckého Olympu Moravě (Alegorie šťastné vlády Moravy). Druhá část je tzv. Apoteóza vlády Spravedlnosti neboli Alegorie dobré vlády – malba měla připomínat moravským stavům, aby dbali prospěchu své země a soudili její lid spravedlivě. Je umístěna nad průčelím sálu právě v místech, kde u středního okna pod šachovanou orlicí stával při zasedání soudu markraběcí trůn. Za pána země zde byli přijímáni panovníci, kteří se pyšnili titulem markrabě moravský. Stěny zdobí postavy moravských markrabat z habsburského rodu od Ferdinanda I. po Karla VI.

" Aby Moravanům povinnost svou učinil, svobody Markrabství moravského potvrdil, byl přijat za markrabího a obdržel slib věrnosti ".

V roce 1419 se v  prostorách Zemského domu ( Nové radnice) konal generální sněm korunních zemí, na kterém husité vypověděli poslušnost králi Zikmundovi.

Z významných osobností moravské historie zde v 15. st. působil nejvyšší moravský zemský hejtman Ctibor Tovačovský z Cimburka, který zpracoval Zřízení zemské Moravského markrabství ( ústavu) -  dvoudílnou Knihu Tovačovskou nebo -li  Paměť, obyčeje, řády, zvyklosti starodávné a práva Markrabství moravského. V tomto díle, které tvořilo základ moravského předbělohorského práva, se v úvodním článku uvádí : 

" Země Moravská byla vždy svobodná, jakkoliv jest od královstvie a koruny moravské své padla a žádnému pánu ani kterej zemi podmaněna nebyla".

V 16. století v tehdejším Zemském domu působila další významná osobnost moravského písemnictví a tehdejšího zemského práva Ctibor Drnovický z Drnovic, který je z historie znám jako autor dokumentu Nové zemské zřízení Moravského markrabství, jeho řády, práva, svobody a privilegia - Kniha drnovická.BRNO

Další skvělou osobností našich moravských dějin, která v budově Zemského domu ( Nové radnice ) působila, byl moravský zemský politik a představitel protestantské stavovské opozice Karel starší ze Žerotína. Období, kdy Karel starší ze Žerotína v letech 1608 - 1614 zastával úřad moravského zemského hejtmana, představovalo vrchol stavovského principu a zemské autonomie v dějinách Moravy. Právem byl tomuto obratnému ochránci moravských zemských práv a svobod vytvořen akademickým sochařem V.Makovským roku 1936 pomník , který byl umístěn právě na nádvoří Nové radnice ( obrázek č.3) .  

Roku 1619 bylo zde v Zemském domu vyhlášeno povstání proti Habsburkům. Po Bílé hoře zde zasedal soud nad vzbouřenými stavy. 

Orlice, coby symbol Moravy, zdobí nádvoří Nové radnice ( obrázek č. 4 a 5).  BRNOBRNOBRNOBRNOBRNO

Uprostřed nádvoří je také umístěna kašna z roku 1928 s kovanou mříží, zdobenou alegoriemi dvanácti měsíců (obrázek č.6). 

BRNOV době mé návštěvy se na nádvoří odehrával program mezinárodního folklorního festivalu ( obrázek č. 7).

V současné době je Nová radnice sídlem Magistrátu města Brna a zasedají zde zastupitelé a Rada města Brna.

 Literatura :  Dějiny Moravy v datech - František Čapka

                      Moravské letopisy  -  Lubomír E. Havlík

 Další informace na odkazech :

http://www.hrady.cz/index.php?OID=2477

http://svornost.com/?p=6382

http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/brno-nova-radnice-nadvori

                                                                                                                                                                                                                                                                              

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Moravská města - Brno

4. září 2010 | 14.28 | rubrika: Cestování, turistika

NBRNOedávno jsem do naší moravské metropole zavítal a nafotil jsem pár fotografií, ze kterých je doufám vidět krása a život tohoto města.

 1) Náměstí Svobody se nachází v historickém centru BrnaBRNOBRNO. 2) Kašna na náměstí Svobody s verši moravského básníka Jana Skácela 

3)Morový sloup na náměstí Svobody byl postaven v druhé polovině 17. století na památku obětem morové nákazy. Na vrcholu sloupu je umístěna Panna Marie jako patronka a ochránkyně moravské země.BRNO

4 )Dům pánů z LipéBRNO je dnes kulturním a informačním centrem města

5) Moravská orlice zdobí průčelí tohoto renesančního domu. 

6) Mezinárodní folklorní festival - pódium na náměstí Svobody.BRNO

 Folklorní soubor z Maďarska

7) Tančilo se také v ulicich města. Jedním z reprezentantů moravského folkloru byl i soubor Valášek . BRNO

8) Slovenský soubor Zamutovčan prochází městem.

Zajímavé odkazy : http://www.mojebrno.wz.cz/inka--brno-namesti-namesti-svobody.html

                              http://mojebrno.wz.cz/inka--brno-dalsi-zajimavosti-dum-panu-z-lipe.html

BRNO

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

Pozvánka

25. srpen 2010 | 17.37 | rubrika: Morava-naša vlast

PochodPOCHOD MORAVANŮPOCHOD MORAVANŮPOCHOD MORAVANŮPOCHOD MORAVANŮPřiložené fotografie jsou z minulého ročníku této společenské a kulturní akce.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Pozvánka na turistický pochod

25. srpen 2010 | 17.00 | rubrika: Cestování, turistika

PochodTento již tradiční pochod Vás zavede do zachovalé přírody masivu Králického Sněžníku. Uvidíte pramen naší národní řeky Moravy, ve kterém se můžete osvěžit a třeba i napít. Můžete vystoupit na samotný vrchol této hory vysoké 1423 metrů, ze které je za jasného počasí krásný výhled . Tato hora se nachází na historickém rozhraní Moravy, Čech a Kladska.KRÁLICKÝ SNĚŽNÍKKRÁLICKÝ SNĚŽNÍKKRÁLICKÝ SNĚŽNÍK Kamenný trojmezník vyznačuje historickou hranici markrabství moravského, království českého a hrabství kladského.

Přiložené fotografie jsou z 19. ročníku tohoto turistického pochodu. Tenkrát nám moc nepřálo počasí, ale i tak jsme si odnesli silné zážitky z krásné přírody a přátelského setkání u pramene Moravy.

Související články

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Folklorní festival v Šumperku

20. srpen 2010 | 20.27 | rubrika: Kultura

Mezinárodní folklorní festival probíhá v Šumperku od středy 18. srpna a bude ukončen až v neděli 22.srpna. Návštěvníci festivalu mohou kromě našeho moravského folkloru vidět účinkující ze tří kontinentů světa. 

Zúčastnil jsem se v Šumperku čtvrtečního a pátečního programu tohoto festivalu a podařilo se mi nafotit pár zajímavých fotografií. Šumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperkŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnostiŠumperk - folklorní slavnosti

 Obrázky č. 1 až 4 - Dožínkový průvod        

č. 5 -  hanačky v severohanáckém kroji

č.6 a 7 - Předání dožínkových věnců panu starostovi a dalším hostům. Starostovi patřil také první tanec.

č. 8 až 15 - Vystoupení hanáckého souboru Markovice z Postřelmova. 

č.16 až 22 - Zajímavý soubor k nám na Moravu přijel z  Transylvánského města Cluj Napoca .

č. 23 až 25 - Folklorní soubor z ostrova Mauricius. Muzikanti tohoto souboru hrají na sedm kovových bubnů. Každý z těchto bubnů má hmotnost 30 kg a hraje se na něj zevnitř paličkami. Tyto bubny vydávají nezvyklé a zajímavé zvuky.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Moravská města - Olomouc III.díl

15. srpen 2010 | 11.39 | rubrika: Cestování, turistika

K nejvýznamnějším a také k nejkrásnějším památkám Olomouce patří bezpochyby soubor šesti barokních kašen. 

1) OLOMÓCkašna Tritonů z roku 1709

2)Merkurova kašna z roku 1727

3) Herkulova kašna se nachází před radnicí na Horním náměstí. Byla vytvořena v letech 1687 - 1688. 

4) Caesarova kašna je největší z olomouckých barokních kašen. Najdete ji na Horním náměstí a byla postavena roku 1727. 

5) Neptunova kašna na Dolním náměstí byla vybudována v roce 1683

6) Jupiterova kašna se nachází také na Dolním náměstí a byla vytvořena v roce 1707.

          

Více informací o těchto barokních skvostech najdete na : http://www.turistik.cz/cz/kraje/olomoucky-kraj/okres-olomouc/olomouc/barokni-kasny-olomouc/

  OLOMÓCOLOMOUCOLOMÓCHerkulova kašnaCésarova kašnaCésarova kašna Césarova kašnaOLOMÓCOLOMOUCOLOMÓCOLOMÓC

                                              

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)