Pozvánka na pochod

29. srpen 2009 | 17.14 | rubrika: Cestování, turistika

   Slůně na KSPRAMEN MORAVYVRCHOL SNĚŽNÍKU SPOLEČNOST PRO MORAVU A SLEZSKO POŘÁDÁ V SOBOTU 5. ZÁŘÍ 2009                                                                                                      


                                                                                                                                                                     

20. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU          

"K PRAMENI MORAVY "

Cíl : u pramene Moravy -  10,00 - 14,00 hodin

Trasy pochodu - cesta směr vrchol Králického Sněžníku :

ZeStarého Město pod Sněžníkem -  10 km, z Vysokých Žibřídovic -  16 km, z Podlesí - 15 km, z Prostřední Lipky - 18 km, z Králík - 20 km, z Kladského sedla - 15 km.  Nutno počítat i s cestou zpět !

Spolupořadatelé : Politická strana MORAVANÉ, HORSKÁ SLUŽBA JESENÍKY,  ODDÍL PĚŠÍ TURISTIKY při TJ MOHELNICE

 

Hlavními sponzory jsou -  Moravské pivovary  LITOVEL  a  HOLBA HANUŠOVICE

Další sponzoři :  KERAMICKÉ ZÁVODY KAREL KOLOMAZNÍK - Zábřeh na Moravě, FRANTIŠEK ŽÁK - Jeseník, AUTODÍLY PEGAS - Mohelnice, JIŘÍ FICNAR - FIT BIKECLUB Zábřeh na Moravě + Mohelnice, FINANČNÍ PORADENSTVÍ SMITAL - Mohelnice, Fa KREMO BŘUNDĚLOVÁ OLGA, ZENA VYBAVENÍ KOUPELEN - NANTL Mohelnice, AUTODOPRAVA TOMÁŠ ŘÍHA - Olomouc, Ing. Pavel Dohnal www.moraviaconsult.eu

Upozorňujeme účastníky, že dle zákona o ochraně přírody a krajiny je zakázáno: Vstupovat a vjíždět mimo vyznačené trasy - rušit klid a ticho - v lese jezdit a stát motorovými vozidly - mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole - kouřit a rozdělávat ohně a tábořit - znečišťovat les odpadky !                                                      

                           

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Z časopisu Hlas Moravy

29. srpen 2009 | 10.24 | rubrika: Morava-naša vlast

Předkládám Vám čtenářům mého blogu další zajímavý článek, který mne zaujal a který přináší zamyšlení nad vztahy nás Moravanů k Čechům, Čechů k Moravanům .

                                                                                                                                 Češi všechno cítí jinak...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Napsal Jan Kratochvíl

Češi všech­no cítí jinak, mají svoje Čechy, Česko, český jazyk a ta­ko­vá dis­ku­se je pro ně zby­teč­né od­vá­dě­ní po­zor­nos­ti od sku­teč­ných pro­blé­mů. Nikdo jim ne­ří­ká, že jsou Ra­kuša­né, Němci nebo Mo­ra­va­né. Stej­ně tak i Mo­ra­va­né na Mo­ra­vě, kteří žijí v ne­vě­do­mos­ti a ne­tu­ší, že exis­to­va­la Mo­ra­va, Mo­rav­ský národ a mo­rav­ský jazyk, se hlásí k české ná­rod­nos­ti a po­dob­ná dis­ku­se jim při­pa­dá zby­teč­ná a Mo­ra­vu berou jako Kr­ko­no­še, Je­se­ní­ky, Šu­ma­vu.... Ko­mu­nis­tům se oprav­du po­ved­lo něco, co bylo snem kaž­dé­ho čes­ké­ho krále, tedy aby se Mo­ra­va­né po­češ­ti­li. Vše co ko­mu­nis­té udě­la­li se dnes kri­ti­zu­je, ale jen zru­še­ní Mo­ra­vy se ne­kri­ti­zu­je. Na první po­hled to vy­pa­dá, že Mo­ra­va má jen dvě cesty, buď za­nik­ne jako Luži­ce a bude úplně po­češ­tě­na a nebo se ob­no­ví stav před únor 1948 a čás­teč­ně i stav před rok 1918. Ale ne­vi­děl bych to tak černě, třetí cesta tu je. Pře­de­vším po­dob­ně jako v 90 le­tech se Mo­ra­va­né pro­bu­di­li, mohou se opět někdy pro­bu­dit znovu. Mo­ra­va má ale jedno velké štěs­tí (zá­ro­veň i ne­štěs­tí), je to jen hra názvů, pojmů, hra­nic na mapě, vla­jek a znaků. Nejde o ger­ma­ni­za­ci, ma­ďa­ri­za­ci (vý­mě­na slov) a ty­pic­kou ko­lo­ni­za­ci. Stále je možné jen věci pře­jme­no­vat zpět nebo nově po­jme­no­vat. Luži­ce jsou ne­vrat­ně ger­ma­ni­zo­va­né a děti už ne­mlu­ví řečí svých dědů, za­tím­co my bychom svým prap­ra ro­zum­ně­li, jen se naši před­ci ob­ra­cí v hrobě, že ten svůj jazyk, národ a zemi na­zý­vá­me jinak než oni (místo Mora

komentáře (4) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 130x

Moravská lidová

26. srpen 2009 | 20.02 | rubrika: Kultura

     To naše stavení

     To naše stavení z drobného kamení,

     šel šohaj okolo nedal pozdravení,

     duša moja .

 

     Nedal pozdravení,Velký Medér

     ani púl slovéčka,

     že su já pro něho chudobná dcérečka,

     duša moja.

    

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1.5 (2x)

Bitva na Moravském poli

25. srpen 2009 | 15.36 | rubrika: Historie

Přemysl Otakar II.Blíží se 731 výročí této bitvy a tak nezaškodí malá připomínka této historické události.

 26.srpna 1278 na den sv. Rufa se v odpoledních hodinách odehrála bitva na Moravském poli. Bitevní

komentáře (1) | přidat komentář | přečteno: 1.751x

Zajímavé video

21. srpen 2009 | 15.49 | rubrika: Historie Moravy

Předkládám Vám návštěvníkům a čtenářům mého blogu další zajímavé a pravdivé video. Tento klip se mimo jiné věnuje jedné z nejvýraznějších osobností nejen Moravy, ale celé tehdejší Evropy  Karlu st. ze Žerotína. 

http://www.youtube.com/watch?v=hVFt2fu_dZc

žádné komentáře | přidat komentář

Co si o nás Moravanech myslí Češi

19. srpen 2009 | 19.58 | rubrika: politika

Předkládám Vám další  příspěvky, které na moravských stránkách http://www.moravia.ic.cz/  napsali čeští pisatelé.

Prague: O co se tu furt snažíte?já myslel,že tenhle web už dávno zanikl.....Chudáci se urt snaží vyčnívat.Už přiznejte,že ste otrocký národ a neotravujte VELKÝ ČESKÝ NÁROD.vládneme vám už 10.st

komentáře (5) | přidat komentář | přečteno: 171x

Zajímavý projekt

7. srpen 2009 | 19.35 | rubrika: Morava-naša vlast

Tož zdravim Vás Moravané a Moravanky, ale také Vás Češi a Češky. Protože do dnešních dnů nebyly obnoveny zemské tradice našich historických zemí ( tyto tradice byly nedemokraticky a protiprávně zlikvidovány komunistickým režimem po roce 1948 a současné politické špičky tento zločin komunismu dosud nenapravily ) je potřeba stále si tuto neradostnou situaci připomínat . V této souvislosti jsem narazil na zajímavou informaci. V  moravském hnutí se rozjíždí nový zajímavý a prospěšný projekt. Tento projekt předpokládá formou billboardů vyznačit moravsko - českou zemskou hranici. Projekt předpokládá založení neziskové organizace, ze které bude financován nejen tento projekt, ale i propagace Moravy formou turistických brožur, opravyVyznačení zemských hranic památek, pomoc při živelných pohromách a podobně.

žádné komentáře | přidat komentář

Moravská lidová

4. srpen 2009 | 18.42 | rubrika: Kultura

       BuchlovBuchlovMoravské národní lidové písně ať už  z Hané, Slovácka, Valašska, Lašska, Horácka a nebo z dalších oblastí Moravy jsou opravdu krásné a jsou pokladem v truhlici naší moravské kultury. Dnes Vám čtenářům a návštěvníkům mého blogu předkládám text jedné z nejkrásnějších lidových písní, v tomto případě ze Slovácka. 

           EJ, OD BUCHLOVA

         Ej, od Buchlova větr věje,

         už tej Kačence pentle bere.

         Dneskaj nevěsta, zajtra žena,

         dnes večer budeš začepená.

         Ty si Kačenko, bílá rúža,

         tobě nebylo třeba muža.

   R:   Tys mohla chodit po svobodě,

          tak jak rybička v bystrej vodě.

          Ty si, Martine, strom zelený,

          tobě nebylo třeba ženy.

    R:   Tys mohél chodit po galánkách,

          tak jak holúbek po hambálkách.

žádné komentáře | přidat komentář

Pozvánka

2. srpen 2009 | 19.05 | rubrika: Morava-naša vlast

Pochod MoravanůPochod MoravanůPozvánka na pochod Moravanů : http://www.youtube.com/watch?v=zi1pxAOdfR0

Fotografie z loňského roku zachycují  POCHOD MORAVANŮ v Brně a Olomouci.

Související články

žádné komentáře | přidat komentář

Čas páleni slivovice

1. srpen 2009 | 13.49 | rubrika: Zahrada

Pomale začéná o nas na Hané, Slovácko, Valašsko a všeckéch ostatnich regionech naši Morave sezona páleni šlivovice. Néprv se začénajó pálet třešně, pak přendó na řado meruňke, mirabelke, hroške, kadlátke (  na Valašsko jim řikajó " trnky " ) a nakonec jabka. Já sem natrhal do kvaso asi 200 litru třešni  a to  je přesně na jeden kotel. Snaď  z  teho bode dobrá třešňovica. Na dvoře máme take v bečce trocho meruňek  a včil začénajó dozrávat kadlátke. Jen je škoda tech krop co přešle před čtrnácti dnama, mohlo teho bat v bečkách vic. třešně

kvasmeruňkekvaskadlátkekadlátke

                

 Jak se zpívá v jedné pěkné, moravské pisničce : 

Na zahradě trnky zrajú,

pěstitelé sa usměvajú.

Bude dobrá slivovica,

jede každá pálenica.

Těžký život, chorob zbaví,

toho kdo si na své zdraví

jednou za čas přiťukne

a štamprlku si vylokne.

Jó slivovica je lektvar lektvarů

a kdo chce dlúho žít,

tož ten ju mosí pít.

Související články