Morava je součástí Evropy

23. srpen 2008 | 15.29 | rubrika: Morava-naša vlast

Evropa budoucnosti patří regionům právě takovým jako je například naše země Morava. Moravě musí být navrácena samospráva , kterou nám Moravanům ukradli komunisté v roce 1949 a kterou nám upírají parlamentní politické strany s hlavním sídlem v Praze i dnes ! Obnovení zemské samosprávy by v demokratickém státě bylo samozřejmostí ! MAPA STŘEDNÍ EVROPY

žádné komentáře | přidat komentář

K zamyšlení

23. srpen 2008 | 14.32 | rubrika: Morava-naša vlast

" Již delší dobu můžeme pozorovat podivuhodný fakt, jak se z masových médií zdejších i zahraničních vytrácí historický a kulturně svébytný pojem Moravy. Morava se ze současných slovníků jednoduše škrtá, nanejvýš se připouští ve formě pěveckého sdružení / Moravan / nebo skupiny písní a tanců / Moravanka, Moravěnka /. Občas se můžeme ve sportovní rubrice brněnských mutací deníků Práce, Lidová

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 75x

Sága krále Laurina - Georg Kraus

23. srpen 2008 | 12.22 | rubrika: literatura

Knížka je psána v prozimetru tj. próza se střídá s verši, a v kapitole o Moravě je báseň pojednávající o moravské zemi :

Kde zjara zeleň roste svěží,

na podzim réva dozrává,

tam jedna malá země leží,

rodí lid, který boj nevzdává.

Tam v zimě mrzne a sněží,

na jaře led zas roztává,

horník v té zemi kovy těží,

sedlák rodnou hroudu zorává.

Tu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.67 (3x) | přečteno: 123x

Legenda Moravica

22. srpen 2008 | 21.42 | rubrika: Historie Moravy

KyrilMethod

V souvislosti s povýšením olomouckého biskupství na arcibiskupství za českého krále a markraběte moravského Přemysla Otakara II. v roce 1267 vznikla i legenda O sv. Cyrilu a Metoději, patronech Moravy / Legenda Moravica / ve které se uvádí : ... Morava je země širá a utěšená, oplývající

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 108x

Vzpomínka na 5. červenec

21. srpen 2008 | 17.08 | rubrika: Naša dědina

5.červenec Dlouhá Loučka5.červenec je v naší republice státním svátkem, ale pro nás Moravany má tento svátek daleko hlubší význam. Jak většina lidí asi ví, tak tento svátek nám připomíná příchod věrozvěstů a učenců Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu na pozvání knížete Rostislava. Nejen ,že se díky nim na

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 83x

SLAVNÉ VÝROKY

20. srpen 2008 | 18.05 | rubrika: Historie Moravy

Moravský básník Jan Skácel roku 1988 napsal : Morava je podivuhodná země už proto, že je a není. Kdysi v dávné historii, bývala markrabstvím volně spojeným s Českým královstvím. Dnes splynula s Československou federativní republikou a její jméno se vyskytuje jenom v celostátních předpovědích počasí a v národních písních.

Související články

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2.25 (4x) | přečteno: 220x

Důležité události moravských dějin

20. srpen 2008 | 17.03 | rubrika: Historie Moravy

Roky 1081 - 1082 Po předchozích šarvátkách na moravské dyjské hranici ( 1081 ) vpadla o rok později česká vojska knížete Vratislava II. spolu s moravským vojskem Konráda I. a Oty Olomouckého do Rakous, kde se střetla s vojsky markrabího Východní marky Leopolda II. 12.května v bitvě u Mailberka zvítězilo spojené česko - moravské vojsko, které pak poplenilo území až po Dunaj.

Roku 1087 Po

komentáře (1) | přidat komentář | přečteno: 121x

Dúležité události moravských dějin

18. srpen 2008 | 17.18 | rubrika: Historie Moravy

Roku 901 - Na říšském sněmu v Řezně byl uzavřen mír mezi Velkou Moravou a Východofranskou říší. Na Moravu byli vysláni pasovský biskup Richard a hrabě Oldřich, kteří požadovali po Mojmíru II. přísahu na právě uzavřený mír. Po tomto moravsko - bavorském aktu se i Maďaři stávají nepřáteli Velké Moravy.

Roku 902 - Morava byla napadena Maďary, ti však utrpěli porážku.

Roku 906 - Maďaři byli v bitvě poraženi Moravany, přesto protáhli celou moravskou zemí až do Saska. Při zpáteční cestě zpustošili Moravu a trvale obsadili jižní Slovensko.

Kolem roku 907 došlo k rozvrácení Velké Moravy. Život zde však pokračoval ,snad pod nějakými místními vládci.

Roku 908 - Nový průchod Maďarů Moravou na pomoc Glomačům proti Sasům.

Roku 910 - Morava se stala doménou Maďarů , mír si vykupovala poskytováním poplatku až do roku 955 kdy se odehrála bitva na řece Lechu,kde byli Maďaři vojskem Oty I. a knížetem Boleslava I. definitivně poraženi.

Vývoj na Moravě během druhé poloviny 10. století je prozatím nejasný.

Roku 1003 - Polský kníže Boleslav Chrabrý využil sporu mezi potomky Boleslava II. ( BoleslavemIII. , Jaromírem a Oldřichem ) a obsadil Prahu. Patrně se mu podařilo ovládnout také Moravu a polské posádky zde zůstaly až do roku 1004,kdy je vypudil císař Jindřich II.

Roku 1017 - Polské vojsko Boleslava Chrabrého vpadlo z Moravy do Čech. Po boku Poláků bojovali i Moravané. Při zpáteční cestě však utrpěli porážku od Jindřicha I. Babenberského.

Roky 1018 - 1019 - Nejpravděpodobněji v tomto období byla Morava dobyta knížetem Oldřichem . Polské posádky byly postupně vyháněny a správa země byla svěřena Oldřichovu synovi Břetislavu I.Připojení Moravy k Čechám nebylo žádné ideální spojení dvou zemí jak si to někteří lidé romanticky představují, ale tvrdá středověká skutečnost se všemi průvodními rysy feudální dobyvačnosti. Došlo k potlačení domácích vyšších a vládnoucích vrstev, k jejich podmaňování, zbídačování, odstraňování a k dosazování českých družiníků i k potlačování domácích politicko - kulturních tradic, které byly nové vládní moci na překážku.

Roku 1031 - Břetislav podnikl z Moravy tažení proti Uhrám . Porazil jejich vojsko a poplenil celou zemi .

Roku 1034 - Břetislav I. odešel z Moravy do Prahy a stal se českým knížetem.

Roku 1041 - Při jednání Břetislava u římskoněmeckého císaře Jindřicha III. v Řezně mu bylo potvrzeno panství nad oběma zeměmi ( Čechy a Morava).

Roku 1054 - Břetislav I. vyhlásil stařešinský nástupnický zákon. Na knížecí trůn měl vždy nastoupit nejstarší člen dynastie, ostatní se měli podělit o úděly na Moravě.

Roku 1055 - Spytihněv II. vévoda Čechů , se jal uspořádat nově moravskou zemi. Sesadil knížata dosazená jeho otcem a odstranil okolo tříset představitelů vládnoucí moravské aristokracie, vyvlastnil jejich majetek a na jejich místa dosadil české velmože a úředníky.

Roku 1063 - U kostela sv. Petra v Olomouci došlo k znovuzaložení ( obnovení z velkomoravského období ) biskupství pro Moravu.

Roku 1078 - Olomoucký údělný kníže Ota I. Sličný se svou manželkou Eufemií založili benediktinský klášter v Hradisku u Olomouce.

Použitá literatura : Dějiny Moravy v datech - František Čapka

žádné komentáře | přidat komentář

Zemská samospráva rakouských spolkových zemí

17. srpen 2008 | 13.28 | anketa v článku | rubrika: Zahraniční postřehy

Su vášnivý turista a jako každý rok i letos jsem zavítal do blízkého zahraničí a to do rakouské spolkové země Salzbursko. Loni jsem vyjel do spolkové země Tyrolsko a rok předtím do Korutan. Všechny tyto rakouské země mne okouzlily nejen svými horskými panoramaty, úpravou měst a naprostou čistotou, ale hlavně hrdostí místních obyvatel ( Korutanců, Tyroláků, Salzburčanů atd.) k svojim tradicím, historii

komentáře (3) | přidat komentář | hodnocení 3.67 (3x) | přečteno: 340x

Mistrovství světa dračích lodí

16. srpen 2008 | 09.59 | rubrika: SPORT

Skvělého úspěchu dosáhli moravští sportovci začátkem srpna na světovém šampionátu dračích lodí v Malajsii. Tým zastupující Moravu - Moravian Dragons v závodech na 2000 m a na 200 m zvítězil a získal tituly mistrů světa, když za sebou nechal dalších 84 posádek! V závodě na 500 m obsadili Moravané druhé místo a získali tak stříbro. Hoši děkujem za vynikající reprezentaci a zviditelnění naší Moravy v dalekém zahraničí!

žádné komentáře | přidat komentář