Tož včil to našo

20. červenec 2011 | 16.12 | rubrika: Hudba

                                                                               MNO

Trocho moravské mozeke pro lepši nálado. 

www.youtube.com/watch   -  skupina Morava - Zamilovaná píseň

www.youtube.com/watch  -   Fleret  - Sbohem galánečko

www.youtube.com/watch  -  Jiří Zonyga - Husličky

www.youtube.com/watch  -  Fleret  -  Zafúkané

www.youtube.com/watch  -  Fleret  -  Kurnik šopa tož to ne

www.youtube.com/watch  -  Ex Argema  - Velká Morava

www.youtube.com/watch  -  Argema  -  Stíny

www.youtube.com/watch  -  SK Sigma Olomouc - hymna  -  Stracené Ráj

www.youtube.com/watch  -  Stracené Ráj  -  Nečoché mě k nohám

www.youtube.com/watch  -  Stracené Ráj  -  Remek

www.youtube.com/watch  -  Stracené Ráj  -  Velká slepiči lópež

www.youtube.com/watch  -  Stracené Ráj   -  Rozhovor

www.youtube.com/watch  -  Stracené Ráj   -  Blbá holka

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Uničov - muzea

10. červenec 2011 | 19.38 | rubrika: Muzea

Město Uničov patří mezi hrdá moravská města, která podpořila nepolitickou iniciativu občanského sdružení Moravská národní obec. Toto město, které je přirozeným centrem severní Hané,  oslavilo svátek moravských duchovních patronů sv. Konstantina ( Cyrila ) a Metoděje nejen vyvěšením moravské vlajky na budově radnice, ale navíc v tento den, to je 5.července 2011, byla  pro veřejnost bezplatně zpřístupněna veškerá muzea v majetku města. 

Pan starosta Bc. Dalibor Horák k této iniciativě řekl : " Věřím, že tyto aktivity města Uničova přispějí ke zvýšení obecného povědomí o historickém odkazu minulých generací ". 

Fotografie č.1) Muzeum U Vodní branky s expozicí z dějin města

2 - 13) Muzeum vězeňství v budově bývalé městské šatlavy

14) Koncertní síň

15) Uničovská radnice s vyvěšenou moravskou zemskou vlajkou

16 - 21) Výhledy z radniční věže 

22 - 23) Expozice stavebního vývoje radniční budovy v půdních prostorách radnice na Masarykově náměstí.

24 - 25) Starobylá kašna s orlicí

                                                                                                                                                  

UničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničovUničov

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 4 (1x)

Radnice vyvěsí moravskou zemskou vlajku

3. červenec 2011 | 16.45 | rubrika: Morava-naša vlast

Stejně jako loni, tak i letos oslovuje občanské sdružení Moravská národní obec (dále jen MNO) radnice moravských měst a obcí s II. ročníkem nepolitické iniciativy " Za vyvěšení moravské zemské vlajky". Cílem celé akce je probouzet zájem veřejnosti, zejména mladých lidí, o poznávání naší vlasti – jejich jedinečných tradic, barvitého folklóru, slavných dějin i malebné přírody.  KyrilMethod

 Loňský I.ročník této občanské výzvy byl velmi úspěšný, když se na území celé Moravy k této akci připojilo 73 radnic moravských měst a obcí. Moravská zemská vlajka zavlála v den duchovních patronů Moravy – sv. Cyrila a Metoděje, tedy 5.července, také na sídle Jihomoravského kraje a na dalších veřejných budovách po celé Moravě.

Letošní II. ročník této výzvy je ještě úspěšnější než ten loňský. Doposud, to je k 3.7.2011, se do této nepolitické iniciativy zapojilo na celém území Moravy 214 radnic. Stejně jako loni žluto – červená bikolora obohacená o moravský znak ( vpravo hledící šachovaná orlice v modrém poli ) zavlaje i na budově hejtmanství Jihomoravského kraje. Není bez zajímavosti, že tuto nepolitickou iniciativu letos podpořila i jedna radnice v Čechách. Moravskou zemskou vlajku vyvěsí také obec Jindřichovice pod Smrkem, která se nachází v severních Čechách na Liberecku. Je potěšitelné, že tuto iniciativu podpořilo také mnoho radnic v našem regionu severozápadní Moravy, který zahrnuje území Hané, podhůří a horské oblasti Jeseníků.Vůbec mezi první obce, které se do této občanské výzvy zapojily, jsou obce přirozeného mikroregionu Uničovsko, které společně s centrem tohoto mikroregionu , městem Uničovem, již tradičně vyvěsí moravskou zemskou vlajku nejen na oslavu  duchovních patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje, ale také si připomenou další milníky moravské historie a její slavné osobnosti. Proto na mnoha radnicích zavlaje moravská zemská vlajka ještě 1.října  jako připomenutí zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského římským králem, nebo také při oslavách svátku velkomoravského panovníka Rastislava, který si připomínáme 28. října. Město Uničov prostřednictvím pana starostu Bc. Dalibora Horáka a rady města podpořilo také druhý bod této výzvy. Občanské sdružení MNO v něm navrhuje představitelům radnic obohatit letošní oslavy  duchovních patronů Moravy zpřístupněním místních pamětihodností, muzeí, galerií, výstav či expozic; a to pro veřejnost buď zdarma, nebo za zvýhodněné vstupné.

UNIČOVNávštěvníci i obyvatelé města UNIČOVUničova  tak ve státní svátek 5. července 2011 mohou zdarma navštívit a prohlédnout si veškeré muzejní expozice v majetku města Uničova. Jsou to muzeum U Vodní branky s expozicí z dějin města na Bezručově náměstí, expozice k dějinám působení řádu Minoritů v budově bývalého kláštera na Haškově ulici, Muzeum vězeňství v budově bývalé městské šatlavy v Příční ulici a expozice stavebního vývoje radniční budovy v půdních prostorách radnice na Masarykově náměstí včetně radniční věže. Stejně tak návštěvníci a obyvatelé města Zábřeh si v tento den mohou zdarma prohlédnout zdejší muzeum a to díky dobré vůli pana starosty RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D. a radním tohoto překrásného města, kteří schválili i tento bod této občanské výzvy.Lipinka

Kromě obcí Uničovska se k iniciativě Moravské národní obce o.s. v našem regionu připojily také města a obce mikroregionů Šternberska, Litovelska, Mohelnicka, Zábřežska, Rýmařovska a Šumperska. Je důležité, že význam této iniciativy si uvědomují i představitelé takových důležitých center jako je bezpochyby město Šumperk. Pan starosta Mgr. Zdeněk Brož a radní tohoto města, které je nazýváno jako "Brána Jeseníků" tuto občanskou iniciativu projednali na 12. zasedání rady města dne 7.4.2011 a  schválili vyvěšení moravské zemské vlajky na budově Městského úřadu v den duchovních patronů Moravy – sv. Cyrila a Metoděje dne 5.července 2011.  

Věřím, že tato občanská aktivita přispěje ke zvýšení obecného povědomí o historickém odkazu minulých generací.Vždyť úcta a hrdost k hodnotám, které vytvořily generace před námi, patří k základním principům slušné a vyspělé společnosti. Krásně to vyjádřil hlavní koordinátor této iniciativy, pan Vladimír Novotný, který prohlásil : "Vždyť žijeme na Moravě – žijeme. Jsme Moraváci – jsme. Tak proč si tu naši vlajku nevyvěsit !"

Všem starostům, radním a zastupitelům měst a obcí, které se zapojily do nepolitické iniciativy "Za vyvěšení moravské zemské vlajky" patří náš dík a uznání. 

Čtenářům a návštěvníkům mého blogu přeji krásné prožití nadcházejícího svátku slovanských věrozvěstů a duchovních patronů Moravy sv. Konstantina ( Cyrila ) a Metoděje.

Stanislav Blažek 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Technické muzeum v Brně

21. červen 2011 | 17.56 | rubrika: Muzea

Nedávno jsem navštívil Technické muzeum v Brně. Protože jako téměř vždy jsem měl u sebe fotoaparát, tak se mi podařilo nafotit některé technické zajímavosti se sbírek TechnickéhoBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeumBrno - Technické muzeum muzea. Doufám, že Vás mé fotografie zaujmou a budou dobrým námětem k návštěvě tohoto muzea.

Obrázek č. 1) Před samotnou budovou muzea se nachází sbírka vojenských letadel. Vzdálenější letadlo - MiG-21MF.

2) Sovětský nadzvukový stíhací bombardér Suchoj SU-22 M-4.

3) Vstup do Technického muzea.

4,5) Vývoj fotoaparátů a dalších užitných předmětů kolem nás.

6,7) Funkční model historické tramvaje.

8) Ve třetím patře muzea se nachází oddělení nazvané Labyrint světla.

9,10) Zavěšené modely - pohled ze schodiště.

11) Doba kamenná 

12) Keltské sekery - Keltové na území Moravy žili asi od roku 370 př.n.l. Konec keltského osídlení Moravy se datuje asi do poloviny posledního století př.n.l.

13, 14) Mapa Moravy s vyznačením raněstředověkých oblastí výroby železa.

15) Co všechno naši moravští předci dokázali : Na obrázku je rekonstrukce původního vzhledu hutnické dílny z 9. století v polesí obce Olomučany v Moravském krasu s nadzemními šachtovými pecemi.

16) Sbírka střelných zbraní.

17 -  21) Krása historických automobilů.

19) Austro Daimler - nejstarší exponát ve sbírce historických vozidel. Automobil byl vyroben krátce před první světovou válkou ve Wiener - Neustadtu.

20) Jeden z nejslavnějších moravských automobilů Tatru 87 uvedla na trh v roce 1942 automobilka Tatra Kopřivnice.

Tímto automobilem objeli cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund celý svět. Také byl oblíbený u důstojníků SS na území Protektorátu Čechy a Morava. Posloužil jako inspirace prvního modelu nejsevernější evropské automobilky — švédského SAABu, s označením 92. V padesátých letech minulého století byla výroba osobních vozidel přesunuta do sousedních Čech pod značkou ŠKODA — název převzat od Škodových závodů Plzeň pro jejich věhlas. V současné době se na Moravě v kopřivnickém závodu TATRA osobní auta nevyrábí a produkce stagnuje...
21) Další krásné auto z dílny moravské automobilky Wikov. Prostějovští konstruktéři uvedli v roce 1930 na trh tento automobil
Wikov 35.
 22) Také výroba motorek má u nás dlouhou tradici.
 23) Dřevěný předchůdce dnešního jízdního kola.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

710. VÝROČÍ NAŠÍ OBCE

13. červen 2011 | 17.57 | rubrika: Naša dědina

Dlóhá LóčkaV sobotu 11.června 2011 se v naší dědině Dlouhé Loučce konaly oslavy 710. výročí od první písemné zprávy o obci. Na počest tomuto výročí zavlály před budovou radnice moravská zemská vlajka společně s vlajkou obecní. Samotné oslavy se konaly především v zámeckém parku. Celý program zahájily svým vystoupením děti z místní základní školy. Nejprve ti nejmenší z prvního stupně školy předvedli několik tanečních vystoupení včetně trochu exotických břišních tanců. Dívky z druhého stupně základní školy     ( 8 a 9 třída) potom přítomným lidem předvedly sportovní vystoupení s činkami a gymnastickým nářadím a děvčata 6. a 7. třídy zatančily country tance. Další program se nesl ve znamení hudebních vystoupení různých žánrů, například cimbálová muzika nebo kytarové uskupení. Děti měly možnost dostatečně se vyřádit na malém i velkém řetízkovém kolotoči, na trampolíně nebo skákacím hradu. Pro dospělé bylo připraveno bohaté pohoštění a také tombola s pěknými cenami. Večerní taneční zábavu obstarala skupina Fofrovanka.

Nafotil jsem několik fotografií z naší dědiny a z průběhu oslav 710. výročí obce.Dlóhá LóčkaDlóhá LóčkaDlóhá LóčkaDlóhá LóčkaDlóhá LóčkaDlóhá LóčkaDlóhá LóčkaDlóhá LóčkaDlóhá LóčkaDlóhá Lóčka

komentáře (6) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

Slavnosti města Šumperka

12. červen 2011 | 13.16 | rubrika: Morava-naša vlast

V pátek 3.června a v sobotu 4.června 2011 se v Šumperku konal 14.ročník Slavností města Šumperka.

Město si tak připomíná slavné kapitoly svých dějin. 4.června léta Páně 1490 se město Šumperk stalo místem sjezdu stavů Markrabství moravského a zástupců stavů Slezských knížectví, aby společně vyřešili situaci po smrti krále Matyáše Korvína.ŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperkŠumperk 

Vyvrcholením pátečního programu byl průvod účastníků v dobových kostýmech a rytířů ze sadů 1.Máje k radnici. Hlavní třída města byla vyzdobena vlaječkami s moravskými a slezskými orlicemi. Na budovách vlály i žluto - modré vlajky Šumperka. Došli jsme k radnici, kde jsme vyslechli slavnostní projevy, popis historických událostí, které se v Šumperku odehrály v červnu roku 1490 a přivítání hostů a účastníků. Velmi nás potěšilo, že na budově radnice vlála žluto - červená, moravská zemská vlajka obohacená o zemský znak, společně s vlajkou města Šumperka. Protože se mezitím zešeřilo, tak byli účastníci vyzváni k zapálení pochodní, které si během akce každý mohl koupit. Osvětlený průvod se tedy mohl vydat nazpět do sadů 1.Máje ( ke koni ). Zde jsme byli svědky ohnivé show a závěrečného výpravného ohňostroje, který s hudebním doprovodem Ódy na radost páteční program ukončil.

Sobotní program Slavností města Šumperka byl v městském parku plný rytířských klání z různých období historie.Gotické období představil například i mistr kat se svojí dílnou ( historická skupina Ordál http://ordal.webz.cz/ ). Na hlavní třídě Šumperka své krámky rozbalili různí řemeslníci, kteří udržují tradice lidových řemesel a také drobní prodavači tradičního pečiva, frgálů, perníku, medoviny, keramiky, drobných výrobků ze dřeva i kůže atd. V parku ( u sovy ) pak probíhaly taneční a hudební vystoupení.
Přes drobné nepřesnosti ve výkladu historie můžeme říct, že Slavnosti města Šumperka jistě přispěly k obnově zdravého moravského patriotismu a podpoře moravského vědomí návštěvníků a obyvatel Šumperka. 

Já jsem se účastnil jak pátečního, tak i sobotního programu a nafotil jsem spoustu fotografií o které se s Vámi chci podělit.

Související články

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

Dnešní den v Dlouhé Loučce

29. květen 2011 | 15.31 | rubrika: Naša dědina

Dnešní den , to je neděle 29.května, byl u nás v Dlouhé Loučce doslova bohatý různými společenskými akcemi. Nejprve proběhlo od 13: 30 hodin již tradiční kácení máje, Kácení májekteré kromě pana starostu organizovali hasiči z místního sboru (fotografie č.1- 5 ).  Pro děti připravilo Sdružení rodičů a přátel školy dětský den, který byl nazván " Pohádková stezka". Takže děti se při svém putování po jednotlivých kontrolách, na kterých plnily různé úkoly, setkaly s různými pohádkovými postavami. Například hned na startu je přivítala krásná princezna (fotografie č.6 ). Po skončení těchto soutěží se mohou ještě děti těšit na diskotéku a skákací hrad. Kácení májeKácení májeKácení májeKácení májeDětský denDětské hřištěNa obrázku č. 7 je nově vybudované hřiště pro děti.

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1.5 (2x)

Putování Moravou

22. květen 2011 | 19.28 | rubrika: Cestování, turistika

Včera, to je v sobotu 21.5. 2011, jsme se s moji ženou Danielou a našim synem Lukášem účastnili 8.ročníku pochodu nazvaného Putování Moravou. Pořadatelem tohoto putování po stopách moravské historie, kultury, přírodních a technických zajímavostí je občanské sdružení Moravská národní obec.  MNOMNO

Z Adamova jsme vyrazili po žluté turistické značce. Tak zvaná Doubská cesta nás zavedla na palouk ke studánce U Srnce. Kromě studánky je zde zajímavá lokalita velkomoravských hutí. Po prohlídce okolí a prostudování naučné tabule jsme pokračovali v cestě, která nás zavedla k  Máchovu pomníku. MNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOTady mě zaujal nejen samotný pomník s nejznámější básní Máj, ale také nádherný výhled do krajiny. Z tohoto místa jsme dokonce měli možnost z velké dálky pozorovat charakteristický tvar Pálavských vrchů. Na tomto překrásném místě jsme všichni účastníci putování od pořadatelů dostali pamětní listy a nechyběla ani společná fotografie. Po tomto příjemném odpočinku jsme procházeli územím milířišť až  jsme došli k hutnické lokalitě Padouch. Krásným lesnatým údolím kolem Selské pícky, poté lesní cestou Padouchová jsme dorazili až k obydlí poustevníka a jeskyňáře, který žije u jeskyňky Děravka. Naši pozornost upoutala také jezírka, která vznikla v důsledku dolování. Další cesta nás zavedla ke Klostermanově studánce. Bohužel z této studánky vytékal jen malý pramínek vody, takže bylo téměř nemožné naplnit prázdné lahve touto jistě zdravou vodou. Po cestě do obce Rudice jsme narazili na litinový starohraběcí křížek z roku 1822. Po tomto zastavení jsme pokračovali až do Rudice, kde nás zaujal nejen nejen nově postavený kostelík, ale hlavně místní restaurace Tumperek. Po občerstvení a posezení v zahrádce této restaurace jsme si prohlédli zdejší unikátní větrný mlýn. Potom jsme se vydali na závěrečný úsek tohoto pochodu, který nás vedl přes přírodní zajímavost nazvanou Rudické propadání. Našli jsme zde krásné skály se spoustou jeskyňek,  z nichž jsme si některé prolezli. Tento asi nejkrásnější úsek našeho putování nás zavedl až do Jedovnic. Tady jsme ještě krátce poseděli v restauraci a rozloučili jsme se  s ostatními účastníky této krásné akce.

Prožili jsme nádherný den s dobrou partou lidí, za krásného slunečného počasí a hlavně v nádherné krajině Moravského krasu. Poznali jsme mnoho nových lidí, kteří mají stejný zájem o poznání krásných koutů naší země Moravy. Rádi se tohoto putování zúčastníme i příští rok.

komentáře (4) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Pozvánka na nenáročnou vycházku do přírody

4. květen 2011 | 17.03 | rubrika: Cestování, turistika

Vycházka na vrchol Bradla. Bradlo 

Členové místního sdružení Moravské národní obce – Haná zvou všechny členy a přátele našeho občanského sdružení na nenáročnou jarní vycházku na vrchol Bradlo ( 600 m), známý též jako moravský Blaník.

Kdy: Neděle 8. května 2011.

Sraz účastníků na železniční stanici v Nové Hradečné v 8:45 hodin.
 
Vlak z Olomouce vyjíždí v 7:47 hod. Příjezd do Nové Hradečné v 8:43 hod. 

Nedávno byla na vrcholové skále Bradla instalována schránka s vrcholovou knihou. O tuto schránku se zasloužili členové a příznivci MNO – Haná. Tato iniciativa se setkává s velkým a kladným ohlasem veřejnosti.

Za organizátory se na setkání těší
Stanislav Blažek (předseda MNO – Haná)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Nová vrcholová schránka na Bradle

9. duben 2011 | 15.06 | rubrika: Cestování, turistika

Nedaleko obce Nová Hradečná se nachází pověstmi opředená hora Bradlo někdy také nazývaná jako Moravský Blaník. Samotný vrchol zdobí mohutná skála, která je také horolezeckým terénem. Na vrchol skály se ovšem bez problémů dostanou i obyčejní turisté bez nějakého vybavení a to po vytesaných stupních ( schodech ) se zabudovaným zábradlím. Bezpečnost na vrcholu zajišťuje vrcholová plošina také se zábradlím.  

Výchozím bodem pro výstup na tento vrchol může být železniční zastávka v Nové Hradečné ( odtud je cesta nejkratší, ale nejstrmější ), z  obce Libina nebo z Lipinky. Ze všech těchto míst vás povede turistické značení, takže orientace je snadná.

Na vrcholové skále Bradla byla instalovaná nová schránka s vrcholovou knihou. Zasloužili se o to členové a příznivci  občanského sdružení Moravská národní obec  z  místní organizace Haná. Velké poděkování patří především Pavlu Lolkovi a Stanislavu Kneblovi , kteří této záslužné iniciativě věnovali svůj čas, práci a peníze.Bradlo

BRADLO - VRCHOLOVÁ KNIHABRADLO - VRCHOLOVÁ KNIHA

20.8. 2011 - Místní sdružení Moravské národní obce – Haná pořádá ve spolupráci s obcí Lipinka a Společností Aleše Balcárka I. ročník turistické, společenské a kulturní akce Setkání moravských patriotů na památném vrcholu Bradlo. 
Hlavním cílem této naší akce je nejen pozvání do krásné přírody, ale především snaha oslovit širokou veřejnost a připomenout výročí 150 let od setkání básníka Aleše Balcárka a spisovatele Jakuba Lolka na Bradelné skále. Naším záměrem je seznámit účastníky tohoto setkání s dílem a životem těchto významných osobností a jejich odkazem pro dnešní generace.  
 

ALEŠ BALCÁREK

Aleš Balcárek, jeden z nejpopulárnějších moravských básníků 19. století .

 

 

 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)