Dějiny peněz - 4.díl

25. červenec 2010 | 19.13 | rubrika: VýznamnÍ Moravané

Roku 1182 je Morava, která doposud byla rozdělena na tzv. úděly, sjednocena pod vládou Konráda II. Ottu. Spor mezi moravským knížetem Konrádem II. Ottou  a českým knížetem Bedřichem vyvrcholil vpadnutím Konrádova vojska do Čech , dobytím Prahy a vypuzením knížete Bedřicha, který se uchýlil na císařský dvůr  Fridricha I. Barbarossy. Císař pozval odbojníky do Řezna a na dvorském sněmu rozhodl: vrátit Bedřichovi český knížecí stolec a Konrádovi ( jako markrabímu) přidělil Moravu jako přímé říšské léno. Tak nastala nová etapa moravské historie a to období Moravského markrabství.

V celé historii Moravského markrabství, které zaniklo až roku 1918 založením Československa, bylo raženo mnoho mincí, o kterých se můžete dočíst v knize ,jejíž první vydání realizovalo nakladatelství Blok v Brně roku 1979. Tato kniha má název Dějiny peněz na Moravě a jejím autorem je Jiří Sejbal. Já bych se ale rád zmínil o jedné vyjímečné minci moravských stavů.

Tolar moravských stavů - Umělecké ztvárnění tohoto velmi vzácného tolaru z olomoucké mincovny jej řadí mezi nejkrásnější výtvory evropského mincovního umění 17. století. Na minciMORAVSKÝ TOLAR moravských stavů je vyobrazen trojhran obepnutý vinnou révou a moravská orlice s nápisem UNIO TE STANTE VIREBO , což se dá přeložit jako  STOJÍŠ - LI SE MNOU, BUDEŠ SILNÝ.

Tato mince má hmotnost 28 g a průměr 40 mm. Mimo této stříbrné mince z roku 1620 byly raženy také 10-ti dukáty, 5-ti dukáty a také unikátní 25-ti dukát ( hodnota této mince se na aukcích v současné době pohybuje okolo700 000 Kč).

Literatura: Dějiny Moravy v datech - František Čapka

                   Dějiny peněz na Moravě - Jiří Sejbal

Za fotografii této mince a informace bych také chtěl poděkovat Jardovi Hájkovi, který se  numismatikou zabývá.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Hanácky pěsničke

24. červenec 2010 | 14.10 | rubrika: Kultura

Sbírka básnickéch skvostu ze začátkô minulyho stoleti -- v hanáččêně!

Klikněte na tento odkaz :

Hanácky pěsničke – Ondřej Přikryl

Související články

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Dějiny peněz - 3.díl

23. červenec 2010 | 19.08 | rubrika: Historie

Ražby Otty II. Černého - Dalším významným obdobím v mincovnictví olomouckého údělu představuje doba vlády Otty II. Černého, který po Svatoplukovi nastoupil v olomouckém údělu ( 1107 - 1110 a  1113 - 1125 ). Oblíbeným námětem na jeho denárech je postavička s kopím a štítem nebo hlavička umístěná v malém vnitřním kruhu. Častěji se však objevuje poprsí

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 153x

Dějiny peněz - 2.díl

18. červenec 2010 | 12.46 | rubrika: Historie

Pád Velké Moravy  - Hospodářsko - společenský vývoj Velké Moravy ovlivnil vývoj platebních prostředků v řadě zemí, které politicky nebo ekonomicky podléhaly jejímu vlivu. Zejména nově vytvořený český stát, kde od poloviny 10.století dochází k rozsáhlé ražbě denárů, těžil z tohoto velkomoravského dědictví.

Počátky

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.67 (3x) | přečteno: 397x

Dějiny peněz - 1.díl

17. červenec 2010 | 18.57 | rubrika: Historie

 Díky mému kamarádovi Jardovi Hájkovi se mi do rukou  dostala zajimavá kniha s názvem DĚJINY PENĚZ NA MORAVĚ . Autorem této publikace vydané roku 1979  ( první vydání) brněnským nakladatelstvím Blok je Jiří Sejbal. Tato kniha mne zaujala tím, že mapuje vývoj směnných a peněžních prostředků na Moravě v celé její historii, ale také v předhistorii.

Několik zajímavostí z této

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.25 (4x) | přečteno: 573x

Český rozhlas 1

14. červenec 2010 | 16.37 | rubrika: Morava-naša vlast

ČESKÝ ROZHLAS 1, NOČNÍ RADIOŽURNÁL - záznam pořadu s hodinovou zmínkou o iniciativě "Za vyvěšování moravské zemské vlajky" i s názory diváků. Opět je pořad rozdělen do několika bloků mezi písničkami. Líbí se mi názor pana Vladimíra, kolem 33. minuty!

Klikněte na odkaz :

www.rozhlas.cz
Rádio na přání - audiopřehrávačMORAVSKÁ ZEMSKÁ VLAJKA
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Moravská zemská vlajka na radnicu

8. červenec 2010 | 12.35 | rubrika: Morava-naša vlast

StaveniceRohleTroubeliceLipinkaMedlovŠumvaldVíc než 70 měst a obcí se připojilo k občanské iniciativě " Za vyvěšení moravské zemské vlajky ".  Radnice moravských měst a obcí si vyvěšením moravské zemské vlajky 5.července připomenuly  zemské tradice, kulturu a historii Moravy a uctily památku moravských duchovních patronů svatých Cyrila a Metoděje. 

Některé radnice v našem regionu se mi podařilo nafotit a některé vyfotil můj kamarád Pavel Lolek.Dl.LoučkaDl.Loučka

UNIČOVUNIČOVUNIČOVStřeňStřeňPříkazyPříkazyŠtěpánovŠtěpánovHnojiceHnojicePasekaPasekaHuzováHuzováČervenkaČervenkaLitovelLitovelLitovel

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2.67 (3x)

Den duchovních patronů Moravy

3. červenec 2010 | 15.56 | rubrika: Kultura

sv.Rostislav5. červenec je den, kdy si my Moravané připomínáme význam duchovních patronů Moravy svatých Cyrila a Metoděje. 

Z historie : Poselstvo moravského knížete Rostislava se dostavilo do Konstantinopole k byzantskému císaři Michalovi III. se žádostí o vyslání učitelů křesťanské víry 

"Země naše je pokřtěna a není u nás učitele, který by nás vedl, vzdělával a vyložil nám svaté knihy. Neboť nerozumíme ani řeckému, ani latinskému jazyku ... I pošlete nám učitele, kteří nám mohou vyložit slova knihy i jejich význam..." ( Život Konstantina Filosofa, kap.XIV.). 

1. obrázek :  Socha moravského knížete sv. Rostislava v archeologickém areálu Pohansko u Břeclavi, které bylo kdysi významným centrem Velké Moravy.

   Na Moravu přišla na Rostislavovu žádost  misie vedená soluňskými bratry  Konstantinem - Filozofem ( Cyrilem) a Metodějem, aby zde zahájila epochální pastorační, literární i organizátorskou práci. Její zásluhou se Morava stala kolébkou slovanské vzdělanosti. Konstantin vytvořil písmo ( hlaholici ), pořizoval překlady písma z řečtiny do staroslověnštiny ( jazyka přirozeného na Moravě) a spolu s Metodějem přeložili i některé církevní texty ( část Starého zákona, texty řeckého církevního práva). Na Moravě byl také vypracován zákoník světského práva -Zakon sudnyj ljuděm.Cyril a Metoděj 

 Literatura : Dějiny Moravy v datech - František Čapka

2. obrázek :  Duchovní patroni Moravy a spolupatroni Evropy svatí Cyril a Metoděj.

Je potěšitelné, že více než 70 radnic moravských měst a obcí se již připojilo k občanské výzvě  "  Za vyvěšování moravské zemské vlajky ". Vyvěšením naší zemské vlajky si tato města a obce chtějí připomenout význam duchovních patronů Moravy nejen pro nás Moravany a Čechy, ale pro celou střední a východní Evropu. Tato akce by také měla probudit zvláště mezi mladými lidmi zájem o tradice, kulturu a historii Moravy.

Tuto iniciativu zastřešilo občanské sdružení Moravská národní obec ( MNO) :

http://zamoravu.eu/vyvesovani-moravske-vlajky/

Několik odkazů na zprávy v tisku, které se věnují této občanské iniciativě : 

  3. obrázek : Dlouhá Loučka je jednou z obcí , které se k výzvě " Za vyvěšování moravské zemské vlajky " připojily. Moravská vlajka společně se státní vlajkou byly v naší obci vyvěšeny už včera, tj. 2.července .Dl.Loučka

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Co se děje na Moravě

3. červenec 2010 | 13.00 | rubrika: Kultura

Pozvánka na hrad Brníčko 

5. července 2010 od 14,00 hodin se zde koná Středověké odpoledne

  Klikněte prosím na následující odkaz :  http://www.brnicko.estranky.cz/clanky/aktuality/pozvani-na-hrad-brnicko

Vycházka

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Oslavy 135. výročí hasičů v Dlouhé Loučce

13. červen 2010 | 12.52 | rubrika: Naša dědina

Včera se v naší obci konaly oslavy 135. výročí založení hasičského sboru v Dlouhé Loučce.  Loučský hasičský sbor tedy vznikl roku 1875  v době, kdy Morava ( Moravské markrabství ) byla součástí Rakousko - Uherské monarchie.

Oslavy započaly slavnostním průvodem, který hasiče, muzikanty a mažoretky zavedl na místní hřiště. Zde slavnost pokračovala slavnostními projevy pana starosty Koláčka, zástupce hasičských sborůHASIČIHASIČI a dalších pozvaných hostů. Následovalo ocenění jednotlivých hasičů za věrnostní výročí a zásluhy. Všem se muselo líbit vystoupení mažoretek, které k nám přijely až z města Jeseník. Po mažoretkách přišlo na řadu vystoupení dětí z místní základní školy a to s ukázkami aerobiku, břišních tanců a na závěr dívky z deváté třídy zatančily kankán.

Profesionální hasiči z Uničova předvedli ukázkové zásahy, kdy nejprve ukázali vyproštění a vystříhání postiženého z havarovaného vozidla a potom také ostrý zásah při hašení hořícího auta.

O dobrou náladu se postaral zpěvák Pavel Novák ml., který  ve svém dětském pásmu roztančil a pobavil loučské děti. Ale také starší generace si přišly na své, když Pavel zazpíval písně jako například  Nádherná , Vyznání, Malinká, Morava a mnoho dalších hitů, které kdysi složil jeho otec Pavel Novák st.HASIČIHASIČIHASIČIHASIČIHASIČIHASIČIHASIČIHASIČIHASIČIHASIČIHASIČIHASIČIHASIČI

Na hřišti se lidé mohli občerstvit nealkoholickými nápoji, pivem, pekly se ryby, grilovalo maso atd. 

Děti se mohly povozit na řetízkových kolotočích nebo si zaskákat na trampolínách . Pro nejmenší byl připraven skákací hrad. Mnoho dětí se za mírný poplatek také povozilo na hřbetě poníků.

 Počasí celkem přálo, jen večerní zábavu trochu narušila bouřka, ale i tak oslavy dopadly dobře.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)