Moravský markrabě Jošt Lucemburský

18. leden 2011 | 18.21 | rubrika: VýznamnÍ Moravané

Jošt MoravskýDnes si připomínáme 600. výročí umrtí jedné z nejvýraznějších osobností naší historie moravského markraběte a římského krále Jošta Lucemburského.

Markrabě Jošt Lucemburský, zvaný též Moravský, zemřel náhle a za nejasných okolností na brněnském hradě Špilberku dne 18.ledna léta Páně 1411.   

   

Zajímavé odkazy : 

www.jostmoravsky.cz/

cs.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%A1t_Moravsk%C 

www.opava-city.cz/scripts/detail.php

                                


žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Karel starší. ze Žerotína - ČT 24

9. leden 2011 | 12.14 | rubrika: VýznamnÍ Moravané

Ochránce moravských zemských a náboženských svobod Karel starší ze Žerotína v pořadu na ČT 24. 
Vážení čtenáři a návštěvníci mého blogu, klikněte na odkaz a podívejte se na zajímavý pořad Historický magazín.

www.ct24.cz
Karel starší ze Žerotína se právě před 400 lety stal moravským zemským hejtmanem. Tento nesmírně vzdělaný šlechtic, stavovský politik, příslušník Jednoty bratrské a pobělohorský exulant zůstává poněkud ve stínu velkých...

www.ct24.cz/textove-prepisy/historicky-magazin/41522-karel-starsi-ze-zerotina/

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Novoroční výstup na Bradlo

6. leden 2011 | 19.13 | rubrika: Cestování, turistika

Novoroční výstup na  Bradlo pořádáme, my turisti z Uničovska, každý rok. Na tuto pro nás Moravany posvátnou horu nazývanou také jako Moravský Blaník se dá vystoupit hned z několika směrů. Nejčastějším výchozím místem je železniční zastávka v obci Nová Hradečná. Cesta na vrchol je odtud sice nejkratší, ale také nejstrmější. Dalšími místy odkud se dá vystoupat na vrchol Bradla jsou obce Lipinka a Libina.

Letos 1.1.2011 na vrchol Bradla ( 600 m n.m.) vystoupilo 500 turistů. I když nám příliš nepřálo počasí, tak jsem nafotil pár fotografií.

Obrázek č.1) Pohled na obec Nová Hradečná  2) cesta z Nové Hradečné 3) Na vrcholové skále Bradla zavlála naša moravská zemská vlajka 4,5,6,7) fotky na vrcholové plošině skály 8) účastníci si mohli ohřát ruce a nohy u ohně a zevnitř je zahřívala slivovica. 9) Výstupu se účastnilo také mnoho psích kamarádů, jako například tento krásný vlčák. 10) Tož to néni pravé Bavorák, ale moravské šohaj s bavorskym klobókem.

                

BradloBradloBradloBradloBradloBradloBradloBradloBradloBradlo

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

Zajimavý dokument na ČT

26. prosinec 2010 | 13.06 | rubrika: Film

Tento zajímavý historický dokument vypovídá o životě hraběte Zinzendorfa a o misiích Moravských bratří v Americe. Je potěšitelné, že na toto téma byl konečně natočen tento dokument, který nám současným Moravanům, ale také příslušníkům dalších národů připomene, čeho všeho naši předci dosáhli. Učení velkého Moravana Jana Amose Komenského a dalších velikánů v řadách Moravských bratří ovlivnilo například život  Indiánů, ale i bílých osadníků v Americe a samozřejmě také život a způsob myšlení mnoha Evropanů.

Podivejte se na tento film .  Klikněte na následující odkaz :  www.ceskatelevize.cz/ivysilani/31029838005-hrabe-zinzendorf-sila-presvedceni/

Hrabě Zinzendorf - síla přesvědčení

Hrabě Zinzendorf - síla přesvědčení

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Krásné Vánoce

23. prosinec 2010 | 19.14 | rubrika: Foto

Všem návštěvníkům a čtenářům mého blogu 

přeji krásné a veselé Vánoce.

Betlem

Související články

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Krásné a pravdivé video

21. prosinec 2010 | 18.46 | rubrika: Morava-naša vlast

Zaujalo mne toto krásné a pravdivé video na YouTube, které je věnováno sčítání lidu v roce 2011. Video předkládá historická fakta o Moravě a jejím lidu, Moravanech.

Prosím klikněte na následující odkaz : www.youtube.com/watch

Na obrázku je Seuterova mapa Moravy.

Seuterova mapa Moravy

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

Pověsti a písničky z Uničovska 3.díl

19. prosinec 2010 | 17.40 | rubrika: Morava-naša vlast

Dalši moravské, lidové písničky z našeho regionu severní Hané, vybrané z knížečky " Pověsti a písničky z Uničovska ",kterou v roce 2002 vydalo město Uničov.  

Součástí regionu Uničovska je i naše dědina Dlouhá Loučka. Na obrázku je radnice, kterou nejen ve svátek moravských patronů svatých Cyrila a Metoděje zdobí kromě státní vlajky také moravská zemská vlajka.

Dl.Loučka

Moja mamka decke řiká

 

Mo-ja mam-ka de-cke ři-ká, že mě str-či do pe-tli-ka,

ne-str-či, ne-str-či, já mám vo-če ko-če-či,

ne-str-či, ne-str-či, já mám vo-če ko-če-či.

 

Mo-ja mam-ka de-cke rep-ce, že mě žá-dné sed-lák ne-chce.

Já nech-co se-dlá-ka, já mám ra-čé vo-já-ka,

já nech-co sed-lá-ka, já mám ra-čé vo-já-ka.

 

Vo-ják dež přen-de k mo-ze-ce, dr-ži tě-lo jak sví-ce

a sed-lák, da-re-bák , sto-ji v kó-tě jak že-brák,

a sed-lák, da-re-bák, sto-ji v kó-tě jak že-brák.

 

 

Gdež sem seděl pod pecó 

 

Gdež sem se-děl pod pe-có, po-sló-chal sem, co pe-čó!

Vo-ni pe-kle ko-ble-he, a já na ně he,he,he.

 

Fran-cko, Fran-cko, te se chlap, a-ni ko-ňom ne-dáš žrat.

Po-tem řek-neš ta-to-vi, dé-te ko-ně ra-so-vi.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (2x)

Moravský malíř Joža Uprka

18. prosinec 2010 | 19.28 | rubrika: VýznamnÍ Moravané

Zajimavé video na YouTube o skvělé osobnosti moravské kultury a umění, kterou je bezesporu malíř Joža Uprka. Tento malíř své náměty čerpal v moravském lidovém folkloru a tradicích Moravanů.

Prosím klikněte na následující odkaz : www.youtube.com/watch

Video ukazuje obrazy tohoto skvělého malíře a celé video doprovází muzika Strážnické cimbálovky.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Pověsti a písničky z Uničovska 2.díl

18. prosinec 2010 | 13.35 | rubrika: Morava-naša vlast

V této knižečce najdete také několik moravských národních, lidových písniček z regionu severní Hané, tedy Uničovska. 

Na obrázku je uničovská radnice, na které vlaje moravská zemská vlajka.

UNIČOV

Gdež sem šil na roboto

Gdež sem šil na ro-bo-to, po-pro-sil sem

Do-ro-to a-be da-la ne-meš-ka-la,

ga-val chle-ba ze šro-to, ze šro-to.

 

Gdež sem pak šil z ro-bo-te, sta-věl sem se

o Bě-le, a-be da-la, ne-meš-ka-la,

ždi-bek sa-dla na bo-te, na bo-te.

 

Hoj, toť be-le ro-bo-te, do-káď Bě-te,

Do-ro-te, mas-lem, sa-dlem nez-gr-ble-le

pro ho-bo e pro bo-te, pro bo-te.

Hanačka pěkny jabka nese

Ha-na-čka pě-kny ja-bka ne-se, smě-je se, až se ce-lá tře-se,

že pu-de na ho-de až do té šom-vald-ské hos-po-de.

 

Šla vo-ko-lo Ko-je-ti-na, pta-la se, je-le ce-sta při-má,

při-má je, vo-da je, o-to-pim-le já se, ško-da mě.

 

Ha-nač-ka je pěk-ny děv-čát-ko, tvá-ře má jak čer-ve-ny jab-ko,

má krát-ky suk-nič-ke a do-za-do šma-tle kram-flič-ke.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Pověsti a písničky z Uničovska

3. prosinec 2010 | 16.46 | rubrika: literatura

Moravská lidová slovesnost má hluboké kořeny a skýtá mnoho zářivých pokladů ze všech koutů a národopisných oblastí Moravy. Nejinak je tomu i v naší oblasti severní Hané a podhůří Jeseníků.

Dostala se mi do rukou útlá knížečka Pověsti a písničky z Uničovska, která mne jako obyvatele a patriota tohoto

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2.5 (4x) | přečteno: 193x